Kalėdinėje šventėje nepamiršta ir Ukraina

ADVERTISEMENT

Gruodžio 10 d. po ilgos dėl COVID-19 pandemijos pertraukos viešajame gyvenime, Otavos lietuvių bendruomenė sukvietė tautiečius į kalėdinę vakaronę. Džiugu buvo tarp šventės dalyvių matyti tiek daug atžalų. 

Susirinkusius svečius pasveikino ir gražių švenčių visiems linkėjo vakaronėje su šeima dalyvavęs LR ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius.  Vaikus aplankė ir jiems dovanų atnešė Kalėdų senelis.

Renginio metu vyko šventinė loterija ir kalėdinė mugė, kurios metu surinktos lėšos jau keliauja į Ukrainą  ir bus panaudotos medicinos reikmenims fronto linijoje kariaujantiems Ukrainos kariams. 

Ačiū visiems, dalyvavusiems ir prisidėjusiems prie gražios šventės, suneštinių vaišių, kalėdinės loterijos ir mugės. 

Loreta Gudynaitė-Savich, Otava

Ambasadorius Darius Skusevičius, Otavos lietuvių bendruomenės nariai