Kaip būti lietuviu, gyvenant ne Lietuvoje

ADVERTISEMENT

Praėjusių metų gruodžio 22 dieną Vilniuje, Užsienio reikalų ministerijoje, vyko Lietuvos diasporos jaunimo forumas, skirtas Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 50-mečiui paminėti.

Forumo metu buvo pristatyta užsienio lietuvių jaunimo veikla iki 1990 m. supažindino su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos veikla, aptarė Lietuvos diasporos jaunimo ateitį, artimiausios veiklos gaires. Forumo dalyviai Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos valdybos nariai nariai  papasakojo apie neseniai vykusį XVI pasaulio lietuvių  jaunimo kongresą Punske, taip pat pristatė būsimojo XVII kongreso  JAV ir Kanadoje planą.

Forumo dalyviai buvo pakviesti išklausti Kanados lietuvių pranešimų nuotoliniu būdu. Kanados lietuvių muziejaus-archyvo direktorė Danguolė Juozapavičiūtė Breen ir muziejaus talkininkas savanoris Aleksandras Valavičius, buvę pirmųjų Pasaulio lietuvių kongresų dalyviai, papasakojo apie Kanados lietuvių muziejaus-archyvo veiklą, saugant lietuviškąjį paveldą, taip pat ir pirmųjų Pasaulio lietuvių jaunimo kongresų veiklos archyvus. Danguolė Breen priminė, kad Kanados muziejuje, be kito lietuvių kultūros paveldo vertybių, saugomi keturių kanadiečių, buvusių Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos valdybų pirmininkų – G.Petrauskienės, A.Saplio, M.Stanevičiaus ir S.Kuliavo, taip pat G. Aukštuolio ir G Grušo archyvai. Pasaulio lietuvių jaunimo metams buvo parengta virtuali paroda, kurią galima pamatyti Kanados lietuvių muziejaus-archyvo tinklalapyje lithuanianheritage.ca. Paroda pasakoja apie lietuvių diasporos jaunimo renginius, pirmuosius kongresus, kuriuose ir buvo nutarta steigti PLJS. Kanados lietuvių muziejaus-archyvo savanoris Aleksandras Valavičius, gimęs ir augęs Brazilijoje, dabar gyvenantis Toronte, dviejų III ir IV jaunimo kongresų dalyvis, papasakojo savo prisiminimus apie šiuos renginius. Pietų Amerikos lietuvių jaunimo noras dalyvauti II pasaulio lietuvių jaunimo susitikime Čikagoje buvo toks didelis, kad trijų valstybių – Argentinos, Urugvajaus, Brazilijos jaunimas, šokėjai, bendruomenės atstovai, surinkę lėšų, pasamdė lėktuvą ir skrido į II kongresą Čikagoje. Aleksandras prisiminė jaunimo susidūrimą su sovietų provokatoriais, kelionę į Romą ir susitikimą su tuometiniu popiežiumi Jonu Pauliumi II, įspūdžius apie kongreso dalyvių apsilankymą Punske, Seinuose, Suvalkuose. Abu pranešėjai atsakė į forumo dalyvių klausimus. Daugeliui buvo nuostabu, kaip tuomet be interneto ar išmaniųjų telefonų galėjo bendrauti įvairių pasaulio kraštų lietuviai ir surengti tokius didelius renginius, kaip buvo saugomasi sovietinių provokatorių ir kt.

Forumas baigėsi įdomiu pokalbiu, kuriame dalyvavo įvairių valstybių lietuvių diasporos jaunimo atstovai. Pasakodami apie savo asmeninę patirtį, jie pabrėžė lietuvių kalbos išsaugojimo ir lituanistinio švietimo svarbą, bendravimo tarpusavyje ir su Lietuva galimybes, kurios, jų nuomone, ir nulemia lietuviškos tapatybės išsaugojimą. 

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga yra nepriklausoma, nepolitinė, savanoriška jaunimo organizacija, šiuo metu vienijanti daugiau nei 30 jaunimo sąjungų ir bendruomenių visame pasaulyje. Ši sąjunga įkurta 1972 m., II Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso metu Kento universitete, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šiandien Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos misija – išlaikant ir puoselėjant lietuvišką tapatybę kurti aktyvią ir pilietišką jaunimo bendruomenę užsienyje.