Juventus – lietuviško šokio šventė Cleveland’e

ADVERTISEMENT

Juventus IV – daugiau  kaip 200 šokėjų, atostovaujantys penkiems kraštams iš Pietų Amerikos, Europos ir Šiaurės Amerikos, kviečia į nepamirštamą tautinių šokių festivalį Cleveland’e, šeštadienį, birželio 17d., 1 v.p.p. Berkman Hall Auditorium, Cleveland State Universitete. Šį neeilinį lietuviško šokio spektaklį rengia Cleveland’o šokių kolektyvas “Švyturys”, kuris šįmet švenčia savo veiklos 20-ąjį jubiliejų. Svečiai šokėjai atkeliauja iš Argentinos, Kanados, Toronto, Stokholmo, Kauno, Plungės, Čikagos ir Lemonto.

Daugelio kraštų tautiniai šokiai vaizduoja gamtą, šventes, meilės kerus, senovės darbus, amatus ir papročius, taigi ir Juventus IV festivalio šokiai žiūrovus stebins įvairiais, spalvingais ir nuotaikingais šokiais, kai kuriuos šokdami kartu ir kai kuriuos – atskiromis grupėmis.

Šokių sūkuryje matysim Argentinos “Nemuną”, šokantį “Pempel, Pempel”, o Stokholmo, Švedijos, “Baltijos” kolektyvas, kuris irgi šįmet irgi venčia 20-ąjį jubiliejų, mums šoks mylimą “Gumbinę”.  Iš Lietuvos, Kauno grupė “Ratelinis” ir Plungės “Suvartukas” pristatys šokius, susijusius su senoviniais amatais ir kaimo darbais – tai  “Puodžius” ir “Kubilas”. Tęsiant darbo šokių pynę, “Kūlimo šokį” šoks “Spindulio” grupė iš Lemonto. Šokį “Trys Siūleliai”, vaizduojantį linelio kelionę, pristatys šokėjos is Čikagos “Grandies” grupės. Aišku, sunkiems darbams pasibaigus, reikia pasidžiaugti – “Galalių Gegužinę”, “Šelmių Polką”, “Gyvatarą” – šoks kartu Cleveland’o “Švyturio” ir Čikagos “Suktinio” šokėjai, o į “Linksmapolkę” įsijungs ir patys jauniausieji, 3-7 metų amžiaus šokėjai.

Vakaro pokylyje dalyvius linksmins Lietuvos estrados žvaigždės Jeronimas Milius ir Karina Krysko. Gros iš Toronto ir iš Kauno atvyksiančios kapelos ir gerai pašįstamas muzikantas Augis Decevičius. Tai bus proga kartu padainuoti seniai girdėtas, bet labai smagias stovyklines dainas.

Pasibaigus Cleveland’o Juventus IV festivaliui, grupės iš užjūrio kartu su “Svyturiečiais” keliaus į Toronto vasaros šventę, “Gintarinės Joninės”.

“Švyturio” šokių kolektyvas, vadovaujamas Aušrinės Širvinskienės ir Eglės Žukauskienės, įsikūrė 2003-aisiais metais, jo gretose yra šokę keli šimtai šokėjų; jų amžius labai įvairus  nuo jauniausių 3-jų metukų, iki studentų ir suaugusių grupių, kurie 2022-aisiais metais dalyvavo Argentinos šokių šventėje “Ten, kur Nemunas banguoja”. Vadovės džiaugiasi ir didžiuojasi, kad per 20 metų šokėjai yra susipažinę ir užmezgę daug draugysčių su bendraamžiais iš ivairių kitų vietovių.

“Švyturys” kviečia visus skubiai įsigyti bilietus į festivalį ir banketą, lengviausiai užsisakyti per “juventus2023.eventbrite.com”, ir sekti žinias Juventus2023.com tinklalapyje.

Rengėjai

Cleveland’o lietuvių šokių grupė “Švyturys” mini savo veiklos 20-metį, “Švyturio” Facebook’o ntrs.

ADVERTISEMENT