Kviečiame dalyvauti KLJS suvažiavime

Kanados lietuvių jaunimo sąjunga rugsėjo 23, šeštadienį, kviečia dalyvauti kasmetiniame lietuvių jaunimo suvažiavime ir Europokylyje (Eurobash) Toronto Prisikėlimo parapijoje (1 Resurrection Rd., Etobicoke, ON)....

Lituanistinėje mokyklėlėje – mokslo metų pradžia

Šią savaitę Vankuverio lituanistinė mokyklėlė "Pelėdžiukų klubas" pradėjo naujus mokslo metus. Šiais metais kalbos mokytis bei švęsti nuostabią lietuvių kultūrą ir tradicijas norą pareiškė...

Vaikų kūrybos konkursas ”Mano vasara Lietuvoje”

VISI UŽSIENYJE GYVENANTYS MAŽIEJI IR JAUNIEJI LIETUVAIČIAI! Ar šią vasarą buvote Lietuvoje, lankėte mylimus senelius, tetas, dėdės ir draugus? Gal skaitėte įdomią lietuvišką knygą...

Maironio mokykla laukia jūsų!  

Jau galima registruotis 2023-2024 metams Toronto lietuvių šeštadieninėje Maironio mokykloje. Pamokos, kaip ir anksčiau, vyks "Our Lady of Peace" katalikų mokykloje; Adresas:70 Mattice...

Studentų dėmesiui – skiriamos stipendijos!

Kanados lietuvių fondas skiria STIPENDIJAS gimnaziją baigusiems ir įvairius aukštuosius mokslus studijuojantiems lietuvių kilmės studentams. Užpildžius prašymą reikia pateikti iki rugpjūčio 31 d....

Naujausios žinios

X