Kalbos švarinimo pamoka

Vasario 17 d. nebus pamokų - Šeimos dienos savaitgalis. Lietuva yra paskelbusi Lietuvių kalbos dienas, kurios vyks nuo Vasario 16-tosios iki Kovo 11-tosios dienos. Praėjusį...

Tarnyba Lietuvos kariuomenėje  

Lietuvoje paskelbti 2024 m. karo prievolininkų sąrašai. Dalijamės svarbia informacija Lietuvos Respublikos piliečiams apie šauktinius ir tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Kviečiame šia informacija pasidalinti su...

Lietuvos laisvės gynėjai neužmiršti

Toronto lietuvių šeštadieninės Maironio mokyklos mokiniai paminėjo Sausio 13-ją, Lietuvos Laisvės gynėjų dieną. Tą dieną žuvusiems didvyriams buvo skirti eilėraščių posmai, gražūs žodžiai ir...

Hamiltono lietuvaičių žaislai ant eglutės Lietuvos prezidentūroje

Metų ratas netrukus vėl apsisuks apie savo ašį, atnešdamas vienas gražiausių metų švenčių. Didžiųjų švenčių belaukiant Hamiltono vysk. M.Valančiaus lituanistinė mokykla atsiliepė į pirmosios...

 Kalėdų Senelio kelionė

Gruodžio 16 d. Toronto Prisikėlimo parapijos salėje vyko smagus renginys– Toronto lituanistinės Maironio mokyklos kalėdinės eglutės šventė. Mokyklos vedėjos (Lidija Puteris ir Daina Kuraitė) pasveikino...

Naujausios žinios

X