Jaunimas už tarptautinį tribunolą karo nusikaltėliams

Advertisement

PLJS – Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga savo Facebook’e skelbia parašų rinkimo vajų, reikalaujant teismo Rusijos prezidentui V.Putinui už karo nusikaltimus Ukrainoje.

Pilietinės visuomenės organizacijų koalicija kartu su didžiausia pasaulyje Ukrainos diasporą vienijančia asociacija Ukrainian World Congress – Свiтовий Конґрес Українців, pasipriešinimo judėjimu „Laisvoji Ukraina“ ir daugeliu kitų, paskelbė  pasaulinę peticiją, kurioje raginama pasirašyti reikalavimą surengti Putinui tarptautinį tribunolą už jo padarytus ir daromus karo nusikaltimus.

Šios peticijos tikslas – surinkti 10 mln. parašų iš visų pasaulio šalių, pareikšti tvirtą paramą karo alinamos Ukrainos žmonėms ir paraginti pasaulio vyriausybes kreiptis ir reikalauti proceso Tarptautiniame baudžiamajame teisme.

PETICIJĄ GALITE PASIRAŠYTI ČIA: https://chng.it/DXTMzjDyh2

Prašome visus pasaulio lietuvių jaunimą aktyviai palaikyti šią iniciatyvą, skleisti žinią socialiniuose tinkluose, kartu raginti pasirašyti ir kitus!

#StopPutin #PutinWarCriminal #PunishPutin

Vladimiras Putinas pelnytai laikomas karo nusikaltėliu už smurtinius karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir Ukrainos gyventojų genocidą. Jis asmeniškai atsakingas už ligoninių, mokyklų, vaikų darželių ir kitų civilinių Ukrainos miestų infrastruktūros objektų bombardavimą. Jis atsakingas už šimtų civilių gyventojų, taip pat ir vaikų, nužudymą. Šiandien jis kelia didžiausią grėsmę žmonijai ir pasaulio saugumui. Jis grasina branduoliniu karu.

Putiną reikia sustabdyti. Putinas turi būti nubaustas.

Šios peticijos tikslas – surinkti 10 mln. parašų iš visų pasaulio šalių, pareikšti tvirtą paramą karo alinamos Ukrainos žmonėms ir paraginti pasaulio vyriausybes kreiptis ir reikalauti proceso Tarptautiniame baudžiamajame teisme.

Prašome visus pasaulio lietuvius aktyviai palaikyti šią iniciatyvą, skleisti žinią socialiniuose tinkluose, kartu raginti pasirašyti ir kitus!

Raginimą rinkti parašus  pasirašo: Ukrainian World Congress – Свiтовий Конґрес Українців, Užsienio reikalų ministerija, Pilietybė PLB – Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, PLJS – Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga, Global Lithuanian Leaders.