Jau bunda Baltija – vienybės ir vilties žygis, prieš 30 metų sujungęs Vilnių, Rygą, Taliną

Kanadiečiui prel. Edmundui Putrimui
ADVERTISEMENT
Gedimino bokštas apjuostas Lietuvos, Latvijos, Estijos veliavomis 

Neužmirštamą 1989 m. rugpjūčio 23-ąją minint 50-ąsias Molotovo-Ribentropo pakto metines, apie 2-2,5 mln. žmonių ištiesė vieni kitiems rankas sukurdami gyvą grandinę, kuri sujungė sostines – Vilnių, Rygą ir Taliną. Baltijos kelias parodė, kad nepriklausomybės siekia ne tik tautiniai judėjimai, bet ir visi šių valstybių  žmonės. Šio jubiliejaus proga visoje Lietuvoje vyksta įvairūs renginiai. 

Šiemet, rugpjūčio 23 dieną, prisimindami prieš 30 metų šį istorinį taikų vienybės maršą, bendrą Pareiškimą  paskelbė Estijos , Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Rumunijos užsienio ministeriai.
Pareiškimo tekstas lietuvių ir anglų kalbomis. 

Bendras Estijos užsienio reikalų ministro Urmo Reinsalu, Latvijos užsienio reikalų ministro Edgaro Rinkēvičiaus, Lietuvos užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus, Lenkijos užsienio reikalų ministro Jaceko Czaputowicziaus ir Rumunijos užsienio reikalų ministrės Ramonos Manescu pareiškimas minint 80-ąsias Molotovo-Ribentropo pakto metines

 Rugpjūčio 23 dieną minime Molotovo-Ribentropo pakto metines. Prieš 80 metų nacistinės Vokietijos ir Tarybų Sąjungos pasirašytas paktas sukėlė Antrąjį pasaulinį karą ir pusę Europos pasmerkė dešimtmečiams kančių. Paktas ir slaptieji protokolai padalijo Rytų Europą į įtakos sferas. 

Štai kodėl šią dieną, kurią Europos Parlamentas paskelbė Europos totalitarinių režimų aukų atminimo diena, atmename visas stalinizmo ir nacizmo aukas. 

Skausmas ir neteisybė niekada nepasimirš. Mes atminsime. 

Praeities baisumų atminimas suteikia žinių ir jėgų atmesti tuos, kurie siekia atgaivinti šias ideologijas arba pateisinti totalitarinių režimų nusikaltimus ir paneigti kaltę. Aukų atminimas verčia mus siekti istorinio teisingumo,  šviesti visuomenę apie totalitarinių režimų nusikaltimų palikimą Europos žemyne ir jį tyrinėti. 

Tvaraus susitaikymo ir bendros ateities kūrimo pagrindas – teisingumas ir objektyvi tiesa. Totalitarinių nusikaltimų aukos turi teisę siekti teisingumo. Deja, totalitarinių režimų nusikaltimų tyrimo ir nusikaltėlių patraukimo baudžiamojon atsakomybėn praktika yra šiuo metu nepakankama. 

Mes raginame visų Europos šalių vyriausybes suteikti visokeriopą paramą totalitarinių režimų istoriniam tyrimui. Veikdami suderintai, galime veiksmingiau kovoti su dezinformacijos kampanijomis ir užkirsti kelią bandymams manipuliuoti istoriniais faktais. 

Turime kartu priešintis totalitarizmui. Aiški ir tvirta tarptautinės bendruomenės pozicija atvers kelią į susitaikymą.

Tikime, kad šiandienėje Europoje saugu gyventi visų tautybių žmonėms ir esame pasirengę ryžtingai atsispirti neteisybei. Manome, kad europiečiai niekada netoleruos totalitarizmo ar genocido nusikaltimų. 

Po dešimtmečiais trukusio totalitarinio valdymo, mūsų valstybės atgimė. Esame laisvos tautos ir demokratinės valstybės. Prieš trisdešimt metų mūsų šalyse prasidėjo visuomenės demokratėjimo procesai ir  galiausiai tapome lygiaverčiais, energingais Europos Sąjungos nariais. Mūsų šalys pasiryžusios tęsti bendradarbiavimą su partneriais Europoje ir visame pasaulyje, kad praeities žiaurumai niekada nebepasikartotų.

 

 

Joint Statement by

the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Estonia Urmas Reinsalu,

Minister of Foreign Affairs of the Republic of Latvia Edgars Rinkēvičs,

Minister of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania Linas Linkevičius,

Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland Jacek Czaputowicz,

Minister of Foreign Affairs of Romania Ramona Manescu

on the occasion of 80 years since the signing of Molotov-Ribbentrop Pact

 

August 23 will mark 80 years since the signing of the Molotov-Ribbentrop Pact between the Soviet Union and Nazi Germany that sparked World War II and doomed half of Europe to decades of misery. The Pact contained the secret protocol which effectively carved up Eastern Europe into spheres of influence.  

This is why on this day proclaimed by the European Parliament as a European Day of Remembrance for Victims of Totalitarian Regimes we remember all those whose deaths and broken lives were a consequence of the crimes perpetrated under the ideology of Nazism and Stalinism.  

Pain and injustice will never fall into oblivion. We will remember. 

Remembering and commemorating past horrors gives us the knowledge and strength to reject those who seek to revive these ideologies or who seek to exonerate these ideologies of their crimes and culpability. The memory of the victims compels us to promote historical justice by continuing research and raising public awareness of the totalitarian legacy on the European continent. 

The basis for sustainable conciliation and building a common future is justice and objective truth. Victims of totalitarian crimes have a right to justice. Unfortunately, the practice of investigating and prosecuting the crimes of totalitarian regimes has been insufficient and inconsistent across countries. 

We call upon the governments of all European countries to provide both moral and material support to the ongoing historical investigation of the totalitarian regimes. By acting in a concerted manner, we can counter more effectively disinformation campaigns and attempts to manipulate historical facts.

 We must stand together against totalitarianism. A clear and firm position of the international community will pave the way to further reconciliation. 

We are confident that today’s Europe is a safe place for all peoples, and ready to resolutely resist any kind of injustice. We believe that Europeans will never tolerate totalitarianism or genocide against any people. 

Our countries have been reborn as free and democratic nations after decades of totalitarian rule. Thirty years ago, our nations started the democratic transformations that eventually made us equal and vigorous members of the European Union. Our countries are determined to continue working with our partners in Europe and around the world so that the horrors of the past never re-emerge.