Istorija, kurią svarbu prisiminti

ADVERTISEMENT

Taip galima pavadinti birželio 30-oios vakarą vykusį nuotolinį seminarą Kanados lietuvių muziejaus–archyvo parodos rengėjomis tyrinėtoja savanore Peg Perry ir muziejaus administratore Danguole Juozapavičiūte-Breen. Pokalbio, kuriame dalyvavo daugiau kaip trys dešimtys klausytojų iš įvairių Kanados vietų netgi Čikagos, techninėmis sąlygomis rūpinosi Toronto lietuvių KLB, jam labai sklandžiai vadovavo Skaidra Puodžiūnaitė. Šio pokalbio tema ”European Traces in the War of 1812” tarsi pratęsė ir papildė jau anksčiau KLMA tinklalapyje www.lithuanianheritage.ca pakelbtą parodą tuo pačiu pavadinimu.

Peg Perry ir jos prosenelio nuotrauka

Nuotolinio seminaro vedėja, parodos tyrėja Peg Perry – labai kūrybinga Kanados lietuvių muziejaus-archyvo savanorė. Istorike tyrinėtoja tapo tik baigusi savo profesinę karjerą Montrealio banke. Nors šalia savo tiesioginės profesijos Peg visada domėjosi istorija, tačiau šiai temai visada trūkdavo laiko. Puiki geneologinių tyrimų žinovė, išmanydama skaitmeninės erdvės galimybes ir pritaikymą, Peg yra daug prisidėjusi prie lietuvių muziejau-archyvo informacinių tinklų kūrimo ir tobulinimo. Ir vis tik negalima nepaminėti, kas kanadietę, su lietuvių kalba ir istorija susidūrusia tik per asmeninę pažintį su Danguole, paskatino susidomėti 1812 metų JAV – Kanados karo istorija; šiame kare dalyvavo, tikėtina, ir pirmieji lietuviai Kanadoje. Kai muziejaus vadovė užsiminė apie savo planus papildyti istoriko dr. K.Jurgėlos paskelbtas žinias apie Kanados – JAV 1812 metų kare dalyvavusių tautiečių istoriją, Peg Perry, jos nuostabai ir laimei, prisipažino pati tyrinėjanti šią istoriją, nes to meto kovose yra kovojęs jos penktosios eilės prosenelis Richard Tunks (1780-1877), nuo kurio ir prasidėjo jos šeimos istorija Kanadoje. Tad šis netikėtas sutapimas ir tapo didelio darbo pradžia. Peg klausytojams papasakojo apie daugiau nei pora metų trukusius tyrimus, valandas, praleistas internete artimų ir tolimų muziejų archyvų tinklalapiuose. Prasidėjusi pandemija ir karantinas užvėrė vertingų žinių šaltinius Toronto Reference bibliotekoje. Bet kai vienos durys uždaromos, tenka belstis į kitas. Taip paieškos ir klausimai, ieškant atsakymų, įrodymų, patvirtinimų nuvedė ir į D.Britanijos karinius archyvus, labai pravertė pažintis su karo istorijos tyrinėtoju Allistair Nichols.

Parodos plakatas

Iš visų tų paieškose gautų atsakymų ir gimė įspūdinga paroda apie Kanados, JAV ir mums, lietuviams, svarbią istorijos atkarpą. Kas buvo spėjęs susipažinti su paroda muziejaus-archyvo tinklalapyje, Peg Perry pasakojimas labai vaizdingai papildė parodos įspūdžius. Pažintis su šio karo istorijos archyvais paliko daug įdomių faktų ir žinių, kurie netilpo parodos puslapiuose. Peg Perry sukūrė ir parodoje esančią elektorininę knygą, kuri išsamiau papildo parodos pateiktus faktus. Tiems, kurie nespėjo susipažinti su paroda, tikiu, kad šis pokalbis paskatino ją pažiūrėti ir daugiau sužinoti apie tuos Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kilmės karius. Jie iš pradžių rėmė Napoleono kovą su Rusija Europoje. Bet nusivylę jo pažadais išlaisvinti pavergtą Lietuvą, jie savo noru ar pakliuvę į nelaisvę tapo samdomais Britų armijos kariais. Šveicarų pulko sudėtyje atvykę į Kanadą, lietuvių kilmės kariai atkakliai gynė Kanados teritoriją, jos nepriklausomybę ir kitaip prisidėjo prie šios valstybės stiprėjimo. Daugelis LDK karių žuvo ir palaidoti žūties vietoje Niagaros pakarantėse, Fort Erie, Kingstono apylinkėse. Archyvuose tebėra išlikę šių žuvusių, dingusių be žinios, išlikusių gyvų karių vardai ir pavardės, kilmės vieta, aprašyta jų išvaizda, sutarčių su Britų armija tekstai. Tačiau kiek nuvylė istorijos pabaiga – nerasta šių karių tolesnio gyvenimo Kanadoje pėdsakų ar palikuonių, ji baigiasi 1818 ar pora metų vėliau.

Peg Perry, supažindinusi su įdomia parodos paieškų istorija, atsakė į seminaro dalyvių klausimus. Dalis klausimų ir siūlymų buvo skirti muziejaus administratorei Danguolei Juozapavičiūtei-Breen. Daugelio nuomone, labai svarbu pristatyti šią parodoje pasakojamą istoriją ne tik Kanados lietuvių telkiniuose, bet ir supažindinti kanadiečius. Muziejaus vadovė patikino, kad yra parengti kilnojamosios parodos plakatai, kurie gali būti pristatyti 1812 m. karu susijusiose vietose ar muziejuose, pasiekti ir JAV, kur irgi vyko šio, karo veiksmai. Ši istorinė paroda turėtų būti įdomi ir lituanistinėms mokykloms.

Šiemet Lietuvos ir Kanados valstybės mini diplomatinių santykių atstatyno 30-metį. Tad ši paroda, joje pateikta istorinė medžiaga iškalbingas pavyzdys apie dviejų valstybių istorinius ryšius, lietuvių indėlį ginant Kanados nepriklausomybę, stiprinant šią valstybę. Turime būti dėkingi mūsų muziejui-archyvui ir nenuvargstančiai tyrėjai Peg Perry už mūsų atminčiai atgaivintą ir papildytą šią istoriją.