Įsimintina šventė Vankuveryje

Lina Holliday

Kovo pradžioje, dar prieš prasidedant visiems suvaržymams dėl COVID-19, Br. Kolumbijos lietuvių bendruomenėje buvo surengta dviguba švente – Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 30-metis ir Tarptautinė moters diena. Šventėje skambėjo palinkėjimai, aptarti būsimų ateinančių renginių planai ir klasikinės gitaros melodijos.

Kovo 7 dieną, šeštadienį, šventiškai nusiteikę susirinko Br.Kolumbijos lietuvių bendruomenės nariai. Renginys  prasidėjo sugiedotais Kanados ir Lietuvos himnais. Oficialią sveikinimo kalbą pasakė Lietuvos garbės konsulas Christopher Juras. 

Kalba KLB Vankuverio bendruomenės valdybos pirmininkas A.Jaugelis

Br.Kolumbijos lietuvių bendruomenės pirmininkas  Algis Jaugelis sveikino svečius dvigubos šventės proga. Jis pabrėžė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo svarbą Lietuvai ir  visiems išeivijoje gyvantiems tautiečiams. Taip pat jis sveikino visas bendruomenės moteris Tarptautinės moters dienos proga ir priminė,kad tulpės, kuriomis buvo papuoštas šventinis stalas,yra skirtos šventėje dalyvaujančioms moterims, pakvietė pasiimti jas išeinant namo. „Moterys dažnai yra bendruomenių pagrindas,“ sakė bendruomenės vadovas. 

Vėliau pirmininkas  pristatė šventėje dalyvaujančius bendruomenės valdybos direktorius ir pranešė apie vicepirmininkės ir direktorės  Birutės Macijauskas atsistatydinimą. Buvo nuoširdžiai padėkota  jai už  daugelio metų svarbią veiklą mūsų bendruomenėje, už atsidavimą ir paaukotą laiką ir energiją bendruomenės labui ir jos gerovei, užimant ne tik direktorės, bet ir pirmininkės bei vicepirmininkės pareigas. 

Šventės dalyvius sveikina garbės konsulas Ch. Juras

Į valdybą po pertraukos grįžtantis Vidas Vitkus buvo pristatytas kaip naujas direktorius, perimantis Birutės direktoriaus pareigas, direktorė Lina Holliday – kaip nauja vicepirmininkė. Direktorė Daiva Ross jau daugelį metų savanoriškai ir sąžiningai atlieka išdininkės pareigas.

Į valdybą po pertraukos grįžtantis Vidas Vitkus buvo pristatytas kaip naujas direktorius, perimantis Birutės direktoriaus pareigas, direktorė Lina Holliday – kaip nauja vicepirmininkė. Direktorė Daiva Ross jau daugelį metų savanoriškai ir sąžiningai atlieka išdininkės pareigas.

Bendruomenės valdyba nuoširdžiai kvietė narius aktyviai dalyvauti bendruomenės ateities veikloje ir drąsiai kreiptis  į juos, turint klausimų, sumanymų ar paprasčiausiai tik norint pasikalbėti lietuviškai. „Jūs – bendruomenės nariai – esate šios  bendruomenės ateitis!“, – į susirinkusius su paskatinimu dalyvauti veikloje kreipėsi  bendruomenės valdyba.

Klasikine gitara groja (iš k.) Louise Southwood ir Lina Holliday

Ilgametė bendruomenės narė Andrea Berneckas dėkojo savanoriams už jų paaukotą laiką ir energiją, samprotavo, ką reiškia būti bendruomenės dalimi ir pasidalijo skatinančiomis mintimis apie bendruomenės ateities veiklą.

Šventinėje programoje klausėmės talentingosios Louise Southwood klasikinės gitaros melodijų.  Koncertą ji pradėjo, grodama keletą smagių duetų kartu su savo mokine Lina Holliday, ir pabaigė nuostabiu solo pasirodymu. 

                  LH, Vankuveris

  1. Vitkaus, D.Ross, J. ir L. Holliday ntrs.