Išeivijos spaudai skirta paroda

Liepos 17 d. minima Pasaulio lietuvių vienybės diena. Šia proga Lietuvos valstybinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia pasidomėti lietuvių išeivijos žiniasklaida: skaitytojams Lietuvoje ir visame pasaulyje pristatoma nauja virtuali paroda „Lietuvių išeivijos žiniasklaidos lūžiai po 1990 m.“

Į septynis skyrius suskirstyta virtuali paroda pirmiausia pakviečia susipažinti su laikraščiais bei žurnalais iš Europos, JAV, Pietų Amerikos, Kanados ir Australijos (pasakojimai apie pastarųjų dviejų šalių spaudą sujungti į vieną skyrių). Be galo gausi ir įvairi JAV lietuvių periodinė spauda būtų verta atskiros parodos: tarkime, 1909 m. įkurtas „Draugas“ yra seniausias be pertraukų einantis lietuviškas laikraštis visame pasaulyje. JAV lietuvių spaudos aktualijos paliečiamos ir skyriuje, kuriame apžvelgiama po Nepriklausomybės atkūrimo į Lietuvą tolesniam leidimui perkelta lietuvių išeivijos spauda (iš viso 11 leidinių: „Pasaulio lietuvis“, „Aidai“, „Akiračiai“, „Ateitis“ ir kt.).

Virtualios parodos nuotraukose: bendro virtualios parodos vaizdo dalis,kurioje matomas ir 1949 m.pradėtas spausdinti Kanados lietuvių savaitraštis “Tėviskės žiburiai” (dabar internetinis laikraštis www.tevzib.com);  “Tėviskės žiburiai” parodoje

Atskiro dėmesio parodoje sulaukė ir lietuviškos radijo bei televizijos laidos, kurios yra neatskiriama mūsų diasporos žiniasklaidos lauko dalis. Galiausiai skyriuje „Komunikacija persikelia į internetinę erdvę“ apžvelgiama naujausia lietuvių žiniasklaidos užsienyje kryptis – bendraujama ir informacija keičiamasi virtualioje erdvėje.

Į šią  parodą pateko tik nedidelė užsienyje esančios lietuviškos žiniasklaidos dalis. Skaitytojas čia ras ne kruopščiai surinktą bibliografiją, o bruožus bei pavyzdžius, kurie leis susidaryti gyvybingos ir – svarbiausia – pokyčiams atviros žiniasklaidos svetur paveikslą. Vien periodinių leidinių anglų kalba po 1990 m. ėjo daugiau nei pusšimtis (remiantis Nacionalinės bibliotekos turimais duomenimis). Už Lietuvos ribų prieš 30 metų virė ir iki šiol tebeverda aktyvus lietuviškas gyvenimas, kurio natūrali dalis yra žiniasklaida.

Parodos idėjos autorė – Pasaulio lietuvių bendruomenės Kultūros komiteto pirmininkė Jūratė Caspersen. Parodą parengė Lietuvos valstybinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyriaus ir Adolfo Damušio demokratijos studijų centro darbuotojos.