Išeivijos lietuviams apdovanojimas už aktyvumą

Lapės statulėlės

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto organizuojamas konkursas “PR Lapės 2020“ – jau devintus metus iš eilės atrenka, įvertina ir apdovanoja i kūrybiškiausius, veiksmingiausius  ir originaliausius 2020 metais įgyvendintus ar tebevykdomus projektus ryšių su visuomene srityse.

Skyriuje „Pilietiškos lapės“ buvo vertinama 19 nevyriausybinių bei verslo organizacijų projektų,, kurie skatino pilietiškumo ugdymą, visuomenės grupių solidarumą, valstybės ir piliečių gerovės kūrimą ir puoselėjimą, šalies žinomumą ir stiprino jos įvaizdį. Paskutiniam vertinimui buvo atrinkta Lietuvos pašto su dviem komunikacijos kompanijomis įgyvendintas projektas Lietuvos nepriklausomybės 30-mečiui atminti „Nepriklausomi“, Laisvės TV surengtas „Laisvės kelias“ ir išeivijos lietuvių vajaus „Mūsų metas DABAR“ projektas „Balsuoja pasaulio lietuviai“.

Konkurso nugalėtoju buvo paskelbtas „Mūsų metas DABAR “projektas „Balsuoja pasaulio lietuviai“. Šios pilietiškos kampanijos sėkmę, vertintojų teigimu, lemia dvi priežastys: gera žinutė ir gebėjimas įtikinti žmones, kad jų veiksmai, kad ir nedideli, gali kažką pakeisti. “Balsuoja pasaulio lietuviai” ne tik iškėlė saui aiškų apibrėžtą tikslą, bet ir jam įgyvendinti subūrė skirtingose pasaulio valstybėse gyvenančius tautiečius ir  pasiekė norimą rezultata Tai įrodė praejusiais metais vykę rinkimai į Lietuvos seimą, kuriuose, sukūrus  išeivijos apygardą, pasaulio lietuviai itin aktyviai dalyvavo ir išrinko savo kandidatą į Seimą, išsaugodami rinkiminę apygardą ir ateinantiems rinkimams.

Rimvydas Baltaduonis

Pilietinė iniciatyva „Mūsų metas DABAR“ gimė 2016 m. kelių aktyvių JAV lietuvių dėka. Jos pradininkas ir aktyvus organizatorius – JAV gyvenantis Rimvydas Baltaduonis, 2019 m. įvertintas Globalios Lietuvos apdovanojimu už pasaulio lietuvių telkimą.