Iš širdies į širdį – poetinės jungtys

ADVERTISEMENT

Tarptautinis Poezijos Pavasario Tiltas 2024 Iš JK: Italija – JAV – Lietuva – Lenkija – Meksika – Vokietija.

2024 m. gegužės 24 d. Poezijos Pavasario paukštė devintąjį kartą nutūpė Jungtinėje Karalystėje, į tarptautinį poetinį tiltą sujungdama po visą pasaulį išsibarsčiusius lietuvių poetus.

Virtualiuose šių metų JK Poezijos Pavasario skaitymuose dalyvavo 11 lietuvių poetų iš 7 pasaulio šalių – Italijos, JAV, JK, Lietuvos, Lenkijos, Meksikos ir Vokietijos.

Skaitymams organizuoti buvo apjungtos kūrybinės pajėgos iš Londono, Notingemo ir Peterborough. Nuo 2016 m. Poezijos Pavasario skaitymus gyvai ir virtualiai Jungtinėje karalystėje organizuoja lietuviško knygyno „Knygnešys.co.uk“ Londone savininkė Lina Garnytė, JK lietuvių katalikų bendrijos „Židinys“ Notingeme vadovė Rūta Furmonavičienė ir Peterborough lietuvių bendruomenės „Švyturys“ vadovė Judita Grublienė.

Notingeme, „Židinyje“, lietuviškos eilės. Dainos ir giesmės skamba nuo 1965 – ųjų. Lietuviškame knygyne „Knygnešys.co.uk“ Londone aktyvus kultūrinis gyvenimas vyksta jau 17 metų. Daugelio žinomų ir skaitomų lietuvių autorių kūrybiniai vakarai bei knygų pristatymai, edukacijos vaikams, klasikinės muzikos koncertai vyksta gyvai ir virtualiai.  Peterborough lietuviškos kultūros sklaida vyksta nuo 2009 – ųjų. Pimieji Poezijos Pavasario skaitymai miesto meno galerijoje ir lituanistinėje mokykloje „Gintarėlis“  čia įvyko 2016 m., kai savo poeziją skaitė lietuvių poetai iš Lietuvos L. Degėsys ir G. Norvilas. Lietuviškų knygų lentyna miesto centrinėje bibliotekoje Peterborough LB „Švyturys“ rūpesčiu atidaryta 2017 m. ir veikia iki šiol.

Šių metų JK Poezijos Pavasario skaitymus atidarė Čikagoje, JAV, gyvenantis lietuvių poetas, knygų autorius, liuteronų kunigas, Amerikos lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas Valdas Aušra. Jis skaitė savo naujausias eiles, ką tik parašytas, viešint  Pietų Karolinos valstijoje, vandenyno pakrantėje.

Iš savo naujosios, šiemet išleistos, poezijos knygos „Aš – Meilės Avataras“ eiles skaitė JK, Bournemouth gyvenanti, lituanistinės mokyklos „Aisčiai“ Bournemouth ir Southampton įkūrėja Aistė Armonavičienė.

Savo kūryba iš naujausios poezijos knygos „Angelo Pėdos“ taip pat dalinosi Lietuvoje gyvenantis menininkas, poetas, fotografas Albinas Kuliešis. Jis ne tik leidžia savo kūrybos leidinius – poezijos knygas ir fotoalbumus, bet ir yra įkūręs Grafo Galeriją Ukmergės rajone, sodyboje, prie ežero, kurioje organizuoja poezijos skaitymo bei dainuojamosios poezijos renginius.

Klausėmės ir šiuo metu Lietuvoje, Vilniuje, gyvenančios poetės Evelinos Daciūtės naujausių eilių ir jos eilėraščio iš praėjusių metų Poezijos Pavasario almanacho. Evelina yra žurnalistė, komunikacijos specialistė, knygų vaikams ir suaugusiems autorė. Jos knygos yra išverstos į daugelį kalbų ir pelniusios daug įvairių prestižinių apdovanojimų.

Prozos ir poezijos meistrė, knygų suaugusiems ir vaikams autorė, Jolanta Vitkutė, knygų klubo „Fryda“ JAV lietuvių leidžiamame leidinyje „Draugas“, kur ji pristato pasaulio lietuvių autorius, skiltininkė, jungėsi prie mūsų skaitymų iš tolimosios Meksikos. Ji skaitė savo eiles iš savo poezijos knygos „Kelionių Nuojauta“ bei naujas, ką tik sukurtas eiles.

Širdį Žiemgalai atidavęs poetas, fotografas, knygų autorius, „Žiemgalos“ draugijos ir Šiaurės Lietuvos literatų draugijos narys, Joniškio literatų klubo „Audruvė“ narys Jonas Ivanauskas skaitė savo naujai parašytas eiles iš būsimos savo poezijos knygos „Einantys Nesuakmenėja“.

Dar viena mūsų Poezijos Pavasario skaitymų viešnia iš Lietuvos – poetė, knygų autorė, dainų ir giesmių kūrėja ir atlikėja, tapytoja sesuo Justina Gruodytė iš Kauno. Ji skaitė eiles iš savo būsimos poezijos knygos.

Italijoje, Venecijoje, gyvenanti ir gide dirbanti lietuvių poetė, knygų autorė Kristina Jan Valleri rašo bei leidžia knygas ne tik lietuvių, bet ir Italų kalba bei dalyvauja ne tik lietuviškuose, bet ir Italijos literatūros renginiuose. Kristina skaitė savo eiles iš naujai dviem – lietuvių ir italų – kalbomis išleistos knygos „Phylium“. Kristina vieną eilėraštį paskaitė ir italų k. 

Vokietijoje, Štutgarte, gyvenanti lietuvių poetė, germanistė, lingvistė, filosofijos mokslų daktarė, knygų autorė Sandra Petraškaitė – Pabst skaitė naujai sukurtas eiles ir taip pat eilėraščius iš savo poezijos knygos „Kiaunės Jaukinimas“.

Savo eiles skaitė ir Ramunė Ordo, lietuvių poetė, pedagogė, vertėja, knygų vaikams ir suaugusiems autorė, iš Gdansko, Lenkijos.

Skaitymus užbaigė poetė, knygų autorė, iš JK, Peterborough, Judita Grublienė, nuo 2016 m. organizuojanti Poezijos Pavasarius JK kartu su kolegėmis iš Notingemo ir Londono. Ji aktyviai dalyvauja Peterborough kultūrinėje, meninėje ir poetų bendruomenės veikloje, o taip pat atstovauja JK lietuvių poetus Pasaulio lietuvių rašytojų, poetų ir vertėjų forumuose Lietuvoje. Savo kūrybos knygas yra išleidusi lietuvių ir anglų kalbomis.

Dalinantis savo kūryba ir besiklausant vieni kitų poezijos, nusidriekė tiltai iš širdies į širdį.

Linkėdami gražaus, prasmingo ir kūrybingo laiko visiems, laukiame kitų susitikimų.

Judita Grublienė,
Peterborough, Jungtinė Karalystė

Nuotraukose:Tarptautinio poezijos pavasario Tiltas 2024 organizatores Lina Garnytė, Rūta Furmanavičienė, Judita Grublienė

Lina Garnytė
Rūta Furmanavičienė
Judita Grublienė

Dalis poezijos pavasario dalyvių:

Jolanta Vitkute (Meksika)
Evelina Daciute (Vilnius)
Kristina Pabst (Italija)
Ses.Justina Gruodytė (Kaunas)
Aistė Armonavičienė (D.Britanija)