IN MEMORIAM a.a. Evaldas Eric Gocentas

Candle and white Chrysanthemum flower

London, ON

Atsisveikinus su tautiečiu

A.a. Evaldas Eric Gocentas, 93-čiuose metuose, mirė slaugos namuose rugpjūčio 28 d. Palaidotas prie savųjų rugsėjo 2 d. Woodland kapinėse (laikantis pandemijos nuostatų) iš Londono Redeemer reformuotų Liuteronų bažnyčios. Jaunystėje dalyvavo KLB veikloje Londone. Jį šviesiai mena gausi šeima, liuteronų bendrija ir Londono lietuvių beliekanti sauja.

Reikia prisiminti, kad nuo 1949 m. itin aktyvi, guvi Londono lietuvių bendruomenė (su žymiu lietuvių liuteronų skaičiumi ir dalyvavimu) buvo suruošusi net keturias kasmetines didingas Kanados Lietuvių dienas, vieningai skanduojant, ypač paskutiniais metais prieš 1990-uosius, dėl Lietuvos išlaisvinimo iš  Sovietų sąjungos.

E.Petrauskas, London, ON