II Pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimas Vilniuje

II pasaulio lietuvių  rašytojų suvažiavimo dalyviai prie M.Mažvydo valstybinės bibliotekos
ADVERTISEMENT

Birželio 28–30 dienomis Vilniuje vyko antrasis Pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimas, kuriuo siekiama telkti ir suburti po pasaulį pasklidusius lietuvių kilmės rašytojus, kuriančius ne vien tik lietuvių kalba, bet savo kūryba teigiančius lietuviškosios tapatybės svarbą. 2019 m. Vilniuje įvyko pats pirmasis Pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimas.. Šiemet į Vilnių atvyko dvi dešimtys rašytojų, vertėjų, literatūros kritikų iš keliolikos pasaulio šalių. Šio suvažiavimo organizatoriai: Pasaulio lietuvių bendruomenė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, paruošė išties spalvingą renginių programą, Joje autorinės dalyvių kūrybos skaitymai, specialiai šiam susitelkimui parengtos pasaulio lietuvių rašytojų antologijos pristatymas, diskusija su Lietuvos leidėjais, pasaulio lietuvių rašytojų knygų paroda bei susitikimas su Lietuvos rašytojų sąjungos nariais.  Oficialus II-ojo Pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimo atidarymo renginys vyko birželio 28 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Jame dalyvavo rašytojai iš Airijos, Australijos, Belgijos, Italijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Kanados, Kipro, Lenkijos, Meksikos, Nyderlandų, Prancūzijos, Šveicarijos, Vokietijos ir Lietuvos. Po pietų visi rašyto šiam suvažiavimui parengto pasaulio lietuvių rašytojų almanacho „Egzodika 2“, kurį sudarė literatūrologė dr. Žydronė Kolevinskienė ir išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Leidybą finansavo Lietuvių Fondas (JAV).

Pasaulio lietuvių rašytojų kūrybos rinktinės Egzodika2 viršelis

Labai įdomu skaityti skirtingas pasaulio lietuvių rašytojų mintis apie tai, ką jiems reiškia, simbolizuoja Lietuva, apie jų asmenines patirtis bei išgyvenimus.  

Suvažiavimo dalyviai  lankėsi Lietuvos Respublikos prezidentūroje.  Birželio 29 d.  Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6) įvyko pasaulio lietuvių rašytojų almanacho ,,Egzodika 2“ pristatymo vakaras bei kūrybos skaitymai. Renginyje dalyvavo poetai ir prozininkai: Gintaras Bleizgys (Lietuva), Rūta Baublytė Kaufmann (Šveicarija), Sandra Petraškaitė-Pabst (Vokietija), Dalia Staponkutė (Kipras), Kristina Janušaitė-Valleri (Italija), Antanas Šileika (Kanada), Paul Jaskunas (JAV), Vilma Kava (JAV), Valdas Aušra (JAV), Aušra Matulevičiūtė (Prancūzija), Rasa Kochanauskaitė-Raižienė (Airija), Jolanta Ona Vitkutė (Meksika).

Pasaulio lietuvis.lt  inf. ir ntrs

Pasaulio lietuvių rašytojų kūrybos paroda M.Mažvydo Valst. Bibliotekoje