Ieškau žinių apie giminaitę

Advertisement

Noriu pasiteirauti, ar yra iš viso informacijos apie mano giminę, kuri gyveno Hamiltone 1980 metais?

Aš pats gimiau ir augau Toronte. Šeimyna persikraustė į Čikagą 1962 metais. 1980 metais man teko grįžti atgal į Torontą ir dirbti Hospital for Sick Children vaikų neurologu šešerius metus. Tuo metu aš nežinojau, kad Elena gyvena Kanadoje. 1990 metais persikrausčiau į Čikagą.

Aš ieškau informacijos apie Eleną Plioplytę-Steiblienę. Ji gimė Lietuvoje 1925 metais ir persikraustė į Hamiltoną, kur ji sukūrė šeimą. Ar yra vaikų, giminių ar pažįstamų, kurie turi informacijos apie ją? Jos adresas tais metais buvo:

Elena Steiblys, 95 Edith Ave. Hamilton, ON L8T 4H7

Būsiu dėkingas už visas žinias apie mano ieškomą giminaitę. Rašyti el. adresu [email protected]

Dr. Audrius V.Plioplys, JAV