Ieškau pirkti

Buto Toronte, netoli Prisikėlimo parapijos. Sąlygos: du miegamieji, du tualetai ir 1-2 automobilių saugojimo vietos.

Vasarnamio Wasaga Beach vasarvietėje, pageidautina ant ežero kranto ir netoli lietuvių Gerojo Ganytojo koplyčios.

Siūlyti tel. 416-239-4445