Grėsmė lietuvių mokykloms Baltarusijoje

Lietuviškose Baltarusijos mokyklose nuo kito rugsėjo nebebus dėstoma lietuvių kalba – turės būti mokoma tik rusų arba baltarusių kalbomis. Anot Lietuvos pareigūnų, tokį Lietuvai nepriimtiną sprendimą priėmė Baltarusija, todėl siekiama bent jau suteikti pereinamąjį laikotarpį.Tuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerija svarsto vienai iš mokyklų dėl to nutraukti finansavimą. „Yra gautas Baltarusijos pusės pranešimas, kad nuo rugsėjo 1-osios visos tautinių mažumų mokyklos turi pasirinkti dėstomąją kalbą – rusų arba baltarusių“, – BNS sakė užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas. „Vienu žodžiu, lietuvių kalba išliks tik kaip dalykas“, – pridūrė jis. Jis taip pat sakė, kad šiuo metu dedamos pastangos, kad dėstoma kalba šiose mokyklose ir toliau būtų lietuvių.

Baltarusijoje šiuo metu veikia dvi lietuviškos mokyklos – Pelesos ir Rimdžiūnų. Anot Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos lėšomis 1996 metais statyta Rimdžiūnų mokykla išlaikoma Baltarusijos lėšomis, o Pelesos mokyklai finansavimą skiria ministerija. Gavus baltarusių nurodymą Lietuvos diplomatai informavo Minską, kad toks sprendimas nėra priimtinas. nes pažeidžia dvišalius susitarimus ir riboja Baltarusijos lietuvių teisę mokytis gimtąja kalba.

Vis dėlto Baltarusija pranešė, kad sprendimas keičiamas nebus, todėl prašoma įvesti pereinamąjį laikotarpį. „Kad mokiniai galėtų prisitaikyti prie naujų sąlygų, laukiame Baltarusijos pusės atsakymo“, – sakė D. Lukas. Anot jo, jeigu Pelesos mokykloje nebūtų leidžiama mokyti lietuvių kalba, būtų svarstomas klausimas dėl finansavimo nutraukimo. „Lietuva siekia, kad vaikai nepatirtų staigaus perėjimo nuo mokymosi lietuvių į mokymąsi rusų ar baltarusių kalba. Bet kokiu atveju sieksime sudaryti mūsų tautiečiams galimybes mokytis lietuvių kalbos ir geriau pažinti Lietuvą“, – teigė D. Lukas. – „Mūsų siekis yra išlaikyti ir sustiprinti lituanistinį švietimą etninėse žemėse“. Pelesos mokykloje mokosi 127 mokiniai, dirba 23 pedagogai, iš kurių 11 – Lietuvos piliečiai. Rimdžiūnų – 82 mokiniai, dirba 18 pedagogų, iš kurių 14 – Lietuvos piliečiai.

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija – vienintelė baltarusių mokykla Lietuvoje. Ją lanko per du su puse šimto vaikų.  Pasak šios gimnazijos direktorės pavaduotojos Jūratės Norvaišienės, pradinėse klasėse dėstoma baltarusių kalba, tik atskiros temos, susijusios su lietuvių geografija ar istorija, mokomos lietuviškai. Aukštesnėse klasėse pamokos vyksta ir baltarusiškai, ir lietuviškai. Pasak direktorės pavaduotojos, minties atsisakyti baltarusių kalbos ir vaikus mokyti tik lietuviškai niekada nebuvo. O štai Baltarusija nusprendė, kad savo šalyje vaikams mokytis lietuviškai nebeleis. Nuo rugsėjo pamokos vyks tik rusų arba baltarusių kalbomis.

Parengta pagal BNS inf.

Nuotraukose – šventes Baltarusijos lietuvių  Pelesos ir Rimdžiūnų lietuviškose mokyklose