october, 2022

30octAll DayRudeninis kapinių lankymas 2022

more

Event Details

  •  Kapų lankymo dieną, spalio 30, sekmadienį, kviečiame PIETAUTI Anapilio salėje nuo 10 v.r. iki 4 v.d. Bus cepelinų, kugelio bei dešrų su kopūstais ir bulvėmis. Vieno valgio kaina $12.
  • Kapų lankymo dieną, spalio 30, sekmadienį, AUKOTI Šv. Jono lietuvių kapinėms galėsite Anapilio salėje (čekiai rašomi: “Šv. Jono lietuvių kapinės”). Taip pat galima atsiųsti adresu: 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3.
  • Anapilio sodyboje Šv. Jono lietuvių kapines galima lankyti kasdien nuo 9 v.r. iki 5 v.v. Raštinės tel. (905) 277-1270, adresas: 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3.

Time

All Day (Sunday)

Location

Šv. Jono kapinės / Saint John's Lithuanian Cemetery

2185 Stavebank Rd.

X