september, 2023

24sep4:00 pm6:00 pmLiteratūros popietė „Žemaitė išeina į pasaulį“

Event Details

  • Rugsėjo 24 d. 4 v.p.p. Toronto Lietuvių namuose
  • Pirmąjį lietuvių literatūros klasikės Julijos Žemaitės vertimą į anglų kalbą pristato vertėjos  VIOLETA KELERTIENĖ ir MARYTĖ RAČYS, dalyvauja rašytoja ir leidyklos atstovė BIRUTĖ PUTRIUS, knygos “The Last Book Smuggler” autorė.
  • Popietės programą veda rašytojas ANTANAS ŠILEIKA.
  • Įėjimas – laisva auka.
  • Po literatūrinės programos – vaišės ir pabendravimas su svečiais.
  • Kviečiame dalyvauti!

 

Time

(Sunday) 4:00 pm - 6:00 pm

Location

Lietuvių Namai / Lithuanian House

1573 Bloor St W, Toronto, ON M6P 1A6

Dėmėsio! Attention!

Nuo 2024 m. liepos 1 d. leidybinė organizacija Kanados lietuvių kultūros draugija „Žiburiai” Inc. nutraukė veiklą.

tevzib.com tinklalapis lieka prieinamas, tačiau po 2024 m. liepos 1 d. nebus atnaujinamas. Visą „Tėviškės Žiburių” spaudos archyvą (1949-2020 m.) galima rasti adresu spauda.org


The Lithuanian Canadian Cultural Society “Žiburiai“ Inc. and tevzib.com are closed as of July 1, 2024. The website tevzib.com will not be updated.

A complete archive of the print edition of Tėviškės žiburiai (1949-2020) is available at spauda.org
X