march, 2023

12mar4:00 pm6:00 pmKONCERTAS - KARTU IKI PERGALĖS

more

Event Details

 • KONCERTAS, kuriame pristatomos Toronto lietuvių ir latvių bendruomenių muzikos žvaigždės; pagrindiniai Toronto simfoninio orkestro atlikėjai; ukrainiečių muzikantai; jaunieji Royal konservatorijos Taylor akademijos talentai ir Odino styginis kvartetas.
 • DALYVAUJA YPATINGAS SVEČIAS, iškilus kanadietis komikas MIKE‘AS BULLARD‘AS, kuris neseniai grįžo iš fronto linijų Ukrainoje.
 • Kviečiame prisiminti Lietuvos nepriklausomybę nuo Sovietų sąjungos ir paminėti Kanados Lietuvių Bendruomenės įsteigimo 70-metį.
 • SEKMADIENį, KOVO 12 d., 4 v.p.p.
  Prisikėlimo parapijos salėje
  1 Resurrection Rd., Toronto
 • ĮĖJIMAS – LAISVA AUKA
  Priimamos aukos Ukrainai paremti
 • ORGANIZATORIAI: Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba, Toronto Lietuvių Bendruomenė

 

Time

(Sunday) 4:00 pm - 6:00 pm

Location

Resurrection Parish / Prisikėlimo parapija

1 Resurrection Rd.

Organizer

Kanados lietuvų bendruomenėKLB yra nepartinė, pelno nesiekianti organizacija. KLB nariais laikomi visi lietuvių kilmės Kanadoje gyvenantys asmenys, skaitantys save lietuviais arba jiems prijaučiantys. KLB pagrindinis tikslas išlaikyti lietuvybę Kanadoje, KLB Krašto valdybai bendradarbiaujant su keturiolika veikiančių apylinkių įvairiose Kanados vietovėse. Kanados Lietuvių Bendruomenė yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) narė.

X