march, 2022

11mar7:00 pm9:00 pmRenginys - "Už jūsų ir mūsų laisvę"

more

Event Details

  • Vakaras, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atstatymui paminėti ir kovojančios už laisvę Ukrainos paramai.
  • Vakaro programoje: D.Skusevičiaus, Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Kanadoje, kalba; Kanados ukrainiečių kongreso atstovų, Kanados lietuvių bendruomenės ir kitų svečių pasisakymai.
  • Muzikinę programą rengia Toronto simfoninio orkestro, kvarteto „Gelato“ atlikėjai
  • Įėjimas nemokamas, kviečiami dalyvauti visi.
  • Vakaro metu bus renkamos aukos Ukrainos paramai. Čekius rašyti Canada-Ukraine Foundation, pažymint paramos tikslą – Ukrainian Humanitarian Appeal. Norintys gali aukoti iš anksto www.cufoundation.ca.
  • SUŽINOKITE DAUGIAU

Time

(Friday) 7:00 pm - 9:00 pm

Location

Lietuvių Namai / Lithuanian House

1573 Bloor St W, Toronto, ON M6P 1A6

X