december, 2023

09decAll DayBarvinok šokių kolektyvo pasirodymas, dalyvauja Toronto Gintaras

more

Event Details

  • Barvinok ukrainiečių šokių mokyklos šokėjų šventinis pasirodymas, kartu su Toronto Gintaro šokių kolektyvo studentų grupe.
  • Kviečiame palaikyti ukrainiečių bendruomenę ir savo Toronto Gintaro šokėjus!
  • Renginys vyks: sekmadienį gruodžio 17 d., atidarymas 11:30 v.r., pasirodymai, 12 v.d., 1, 2, 3, 4, 5 v.p.p., Kabareto pasirodymas 6-8 v.v. (dalyvaus „Gintaras”).
  • Įėjimas: $15 (suaugusiems 12+), vaikams $5, vaikai iki 3 metų nemokamai.

Time

All Day (Saturday)

Location

Anapilis

2185 Stavebank Rd, Mississauga, ON L5C 1T3

Dėmėsio! Attention!

Nuo 2024 m. liepos 1 d. leidybinė organizacija Kanados lietuvių kultūros draugija „Žiburiai” Inc. nutraukė veiklą.

tevzib.com tinklalapis lieka prieinamas, tačiau po 2024 m. liepos 1 d. nebus atnaujinamas. Visą „Tėviškės Žiburių” spaudos archyvą (1949-2020 m.) galima rasti adresu spauda.org


The Lithuanian Canadian Cultural Society “Žiburiai“ Inc. and tevzib.com are closed as of July 1, 2024. The website tevzib.com will not be updated.

A complete archive of the print edition of Tėviškės žiburiai (1949-2020) is available at spauda.org
X