december, 2021

03dec8:00 pm9:00 pmAteitininkų Mišios

Event Details

  • Jaunučių Ateitininkų Virtuali Kuopa kviečia dalyvauti Ateitininkų šventuose Mišiose
  • Penktadienį, gruodžio 3, 8 v.v.
  • Lietuvos Kankinių Šventovėje, Anapilio Sodyboje
  • Liturgijos vadovas: Kunigas Nerijus Šmerauskas
  • Tema: Ilgesingas Kristaus laukimas
  • Po šventų Mišių, kviečiame procesijai link kapų

Time

(Friday) 8:00 pm - 9:00 pm

Location

Lietuvos kankinių parapija

2185 Stavebank Rd, Mississauga, ON L5C 1T3

Dėmėsio! Attention!

Nuo 2024 m. liepos 1 d. leidybinė organizacija Kanados lietuvių kultūros draugija „Žiburiai” Inc. nutraukė veiklą.

tevzib.com tinklalapis lieka prieinamas, tačiau po 2024 m. liepos 1 d. nebus atnaujinamas. Visą „Tėviškės Žiburių” spaudos archyvą (1949-2020 m.) galima rasti adresu spauda.org


The Lithuanian Canadian Cultural Society “Žiburiai“ Inc. and tevzib.com are closed as of July 1, 2024. The website tevzib.com will not be updated.

A complete archive of the print edition of Tėviškės žiburiai (1949-2020) is available at spauda.org
X