september, 2021

17sepAll Day19Kanados lietuvių jaunimo sąjungos 46-asis suvažiavimas

Event Details

Rugsėjo 17-19 dienomis Kanados lietuvių jaunimo sąjungos 46-asis suvažiavimas

Time

september 17 (Friday) - 19 (Sunday)

Organizer

KLJS - Kanados lietuvių jaunimo sąjungaKanados Lietuvių Jaunimo Sąjunga Canadian Lithuanian Youth Association L'Association des Jeunes Lituaniens-Canadiens Kanados lietuvių jaunimo sąjunga yra gyvas šaltinis ateities lietuviškos bendruomenės organizacijų narių ir ypatingai - vadų. Mūsų organizacijos tikslas yra rūpintis bendru lietuvių jaunimo veiklos planavimu. Mes informuojame jaunimą aktualiniais klausimais - pvz. apie pasaulio lietuvių jaunimo kongresą. Mes aprūpiname pagalbines priemones jaunimo veiklai - pvz. organizuojame meno parodas supažindinti bendruomenę su lietuvių jaunimo kūrybą. Mes suburiame lietuvišką jaunimą - pvz. organizuojame suvažiavimus, šokius bei kitus renginius. Jaunimas yra mūsų, jūsų ir visų ateitis.[email protected] 1 Resurrection Rd. Toronto, Ontario

Dėmėsio! Attention!

Nuo 2024 m. liepos 1 d. leidybinė organizacija Kanados lietuvių kultūros draugija „Žiburiai” Inc. nutraukė veiklą.

tevzib.com tinklalapis lieka prieinamas, tačiau po 2024 m. liepos 1 d. nebus atnaujinamas. Visą „Tėviškės Žiburių” spaudos archyvą (1949-2020 m.) galima rasti adresu spauda.org


The Lithuanian Canadian Cultural Society “Žiburiai“ Inc. and tevzib.com are closed as of July 1, 2024. The website tevzib.com will not be updated.

A complete archive of the print edition of Tėviškės žiburiai (1949-2020) is available at spauda.org
X