september, 2021

17sepAll Day19Kanados lietuvių jaunimo sąjungos 46-asis suvažiavimas

Event Details

Rugsėjo 17-19 dienomis Kanados lietuvių jaunimo sąjungos 46-asis suvažiavimas

Time

september 17 (Friday) - 19 (Sunday)

Organizer

KLJS - Kanados lietuvių jaunimo sąjungaKanados Lietuvių Jaunimo Sąjunga Canadian Lithuanian Youth Association L'Association des Jeunes Lituaniens-Canadiens Kanados lietuvių jaunimo sąjunga yra gyvas šaltinis ateities lietuviškos bendruomenės organizacijų narių ir ypatingai - vadų. Mūsų organizacijos tikslas yra rūpintis bendru lietuvių jaunimo veiklos planavimu. Mes informuojame jaunimą aktualiniais klausimais - pvz. apie pasaulio lietuvių jaunimo kongresą. Mes aprūpiname pagalbines priemones jaunimo veiklai - pvz. organizuojame meno parodas supažindinti bendruomenę su lietuvių jaunimo kūrybą. Mes suburiame lietuvišką jaunimą - pvz. organizuojame suvažiavimus, šokius bei kitus renginius. Jaunimas yra mūsų, jūsų ir visų ateitis.[email protected] 1 Resurrection Rd. Toronto, Ontario

X