Estijos bendruomenė kviečia visus pasižiūrėti dokumentinio filmo „Those Who dare”

ADVERTISEMENT

Tartu kolegijos (Estijos bendruomenė) filmų draugija kviečia visus pasižiūrėti dokumentinio filmo „Those Who dare” (Laimi tik drąsūs) peržiūrą.

Jis bus rodomas sekmadienį, sausio 17, 2016, 4 v.p.p. Adresas: Tartu College, 310 Bloor Str. East, Toronto.

Šis filmas, pasakojantis apie Baltijos valstybių laisvėjimo kelią, remiasi buvusio Islandijos užsienio reikalų ministerio Jon Baldvin Hannibalsson prisiminimais, liudijimais. Jame atskleisti šio puikaus diplomato ir politiko nuopelnai, įtvirtinant Baltijos valstybių nepriklausomybę, sugrąžinant jas į Europos valstybių bendriją. Filme kalbama įvairiomis kalbomis, jas suprasti padeda užrašai anglų kalba.

Praėjusiais metais EstDocs festivalyje filmas „Those Who dare” sulaukė didelio žiūrovų susidomėjimo ir gero įvertinimo.

Įėjimo kaina – laisvanoriška auka, kuri bus skirta VEMU arba Estijos išeivijos muziejaus statybai. Žiūrovai bus vaišinami kava ir riestainiais.

Inf.

Estonian Studies Center to screen documentary film about Baltic independence movement

On Sunday, January 17th at 4 pm at Tartu College (310 Bloor Str. East, Toronto), TCFS will be screening the film „Those Who Dare” (2015). The film is about Iceland’s former minister of foreign affairs, Jon Baldvin Hannibalsson and his actions in the Baltic countries during the early 1990s.

The film features an in-depth look at how, during the independence movement in Estonia, Latvia, and Lithuania, Iceland’s Minister of Foreign Affairs Jón Baldvin Hannibalsson advocated for “new security order” and led the way for other democracies to recognize these small countries’ right to self-determination.

The film has English subtitles. There is no admission fee, although a donation to VEMU would be appreciated.