Dr. Audriaus V. Plioplio archyvas Lituanistikos tyrimo centre

Čikaga, JAV

Šiuo metu, kai situacija pasaulyje ir bendruomenėje yra gana sudėtinga, džiaugiamės galėdami pasidalinti gera naujiena – Dr. Plioplio archyvo Lituanistikos tyrimo centre bei jo meno studijos Jaunimo centre atidarymu.

Dr. Audrius Plioplys su Lituanistikos tyrimo centru bendradarbiauja jau seniai. Jis yra LTC Tarybos narys, nuolatinis rėmėjas ir idėjų kūrėjas. Taigi neatsitiktinai prieš keletą metų jam kilo mintis sujungti visą savo medžiagą ir įkurti dr. Audriaus Plioplio archyvą Lituansitikos tyrimo centre. Kadangi pats dr. Plioplys yra labai įvairiabriaunė asmenybė, tai ir archyvo turinys yra gana įvairus. Menininko ir gydytojo, mokslininko talentą turintis dr. A. Plioplys savo pažintį su menu pradėjo dar vaikystėje, tačiau rimtesnis pažinimas atėjo nuo tapybos, kai studijuodamas Čikagos universiteto medicinos mokykloje kūrė paveikslus, lankėsi muziejuose ir galerijose bei studijavo meno istoriją. Dr. Plioplys yra surengęs  daugiau nei penkiasdešimt asmeninių  parodų, dalyvavęs daugiau nei šimte grupinių parodų. Jo meno kūriniai yra nuolat eksponuojami JAV bei kitų valstybių galerijose ir pastatuose. Dr. Plioplio kūrybos simboliu tapo neurologinių smegenų impulsų vaizdai, kuriuos jis įtaigiai perpina su asmeniniais bei visai lietuvių tautai svarbių įvykių simboliais.

Dr. Plioplio archyve Lituanistikos tyrimo centre jo, kaip menininko, kelias atsispindi tik iš dalies, kadangi dalis meno kūrinių yra didelio formato erdvinės instaliacijos bei paveikslai. Dr. Plioplys lietuvių tarpe žinomas ir kaip kitų menininkų vertintojas bei mecenatas. Be dr. Plioplio meno kūrinių pavyzdžių, šiame archyve taip pat bus saugomas daugiau nei 40-ties originalių fotografijų rinkinys iš Sibiro tremties vietų, kurias aštuntajame dešimtmetyje įamžino fotografas Juozas Kazlauskas. Šiame archyve taip pat yra unikali lietuviškos judaikos kolekcija ir didžiausia Šiaurės Amerikoje lietuviška numizmatinė kolekcija.

Visuomenei gal ne tiek žinomi dr. A. Plioplio kaip neurologijos specialisto pasiekimai, tačiau jie iš tiesų įspūdingi. Pabaigęs neurologijos rezidentūrą Mayo klinikose, dr. Plioplys persikėlė į Torontą ir dirbo Vaikų ligoninėje neurologu bei Toronto universiteto Neurologijos katedros docentu. Persikėlęs į Čikagą, įsteigė Alzheimerio tyrimų laboratoriją (Alzheimer Disease Research Laboratory), be to, įsteigė ir vadovavo Alzheimerio ligai skirtiems skyriams (l. Alzheimer Disease Clinics) Michael Reese ir Mercy ligoninėse. Dr. Plioplys buvo ir Ilinojaus universiteto Neurologijos katedros docentas.

Dr. Audriaus Plioplio archyve Lituanistikos tyrimo centre yra saugomi jo dokumentai ir darbai, susiję su neurologija ir neuromokslais: klinikinio ir tiriamojo darbo su autizmu bylos, neuroimunologinių ir Alzheimerio ligos priežasčių tyrimų darbai bei teisinių konsultacijų bylos.

Šių metų lapkričio 22 d.,  2 v. p.p.,vyks oficialus dr. Audriaus V. Plioplio archyvo Lituanistikos tyrimo centre bei jo meno studijos Jaunimo centre atidarymas.  Kadangi Jaunimo centro pastatas didelis, yra pakankamai vietos laikytis saugaus atstumo ir tuo pat metu dalyvauti šiame renginyje.  Dr. Robertas Vitas, Lituanistikos tyrimo centro Tarybos pirmininkas, paaiškins šio dr. A. Plioplio archyvo įkūrimo istoriją ir svarbą. Renginio metu bus galima apžiūrėti dr. Plioplio meno studiją, kuri neseniai atsidarė Jaunimo Centre ir pabendrauti su pačiu kūrėju apie jo meninius projektus.  Čiurlionio galerijoje trys Čikagos poetai – Sandra Avižienytė, Aldona Petrus Česnulevičienė ir Linas Umbrasas  skaitys savo eiles parodos „Kalbėtas žodis“ erdvėje. Kviečiame visus į prasmingą renginį.

Lituanistikos tyrimo centro informacija ir ntr.