Dainavom „Dainavoje”… Dainų Šventės jaunimo dainų ir draugų savaitgalis gegužės 22 – 24d.d.

ADVERTISEMENT

2015 metų Dainų Šventės jaunimo dainų ir draugų savaitgalis įvyko gegužės 22 – 24d.d. “Dainavos” stovykloje, Michigan valstijoje. Toks jaunimo dainų šventės repertuaro mokinimosi savaitgalis yra organizuojamas prieš kiekvieną dainų šventę.

Seminare dalyvavo 96 jaunimo chorų dainininkai iš Kanados ir Amerikos. Šio renginio tikslas – išdainuoti dainų šventės repertuarą, artimiau susipažinti vieniems su kitais ir dar kartą  pasidžiaugti, kad Dainų šventė jau tiktai už keletos trumpų savaičių.

“Dainavoje” dainų savaitgalį dalyvavo būsimos Dainų šventės vyriausias meno vadovas Darius Polikaitis, taip pat buvusi šventės vadovė Rita Kliorienė,  Kęstutis Daugirdas – parašęs puikų kūrinį “Dainuojanti revoliucija”, padėjėjas Saulius Kliorys, ir savaitgalio organizatorius Liudas Landsbergis.

Penktadienio vakare, į Dainavos stovyklą pradėjo rinktis jaunimas. Daugiausia jų buvo iš Detroito, Čikagos, Toronto, ir kitų telkinių. Visiems atvykus, tą vakarą buvo surengtas smagus susipažinimo vakarėlis, kuri vedė stovyklos organizatoriai.

Šeštadieni visi gerai išsimiegoję kėlėmės anksti ir pavalgę pusryčius sėdom prie darbo – užduotis buvo išdainuoti visą dainų šventės repertuarą!  Taip ir įvyko – buvo labai produktyvi diena. Jaunimas išskirstęs grupėmis pagal balsus dirbo prie sunkesnių kūrinių, vėliau visi jungėmis ir dainavome kartu. Anksčiau dalyvavusiems jos priminė Dainų švenčių didingumą, o jaunesnius dainininkus dar daugiau sužadino kuo geriau išmokti repertuarą.

Invalid Displayed Gallery

Dainininkus aplankė Organizacinio komiteto pirm. Kąstytis Giedraitis. Jis visus pasveikino ir padėkojo jaunimui už pasiryžimą išmokti ir dalyvauti Dainų šventėje.

Po ilgos šeštadienio dienos, jaunimas susirinko Mišioms, kurias atnašavo kun. Jonikas. Padėkoję Aukščiausiam už duotus talentus, už gabius vadovus, už skambią dainą baigėme dainų dieną. Po skanios vakarienės, vakarinę programą atitiko dar vis energingas jaunimas ne tik dainuodamas, bet ir smagiai šokdamas prie Spyglio ežero. Žuvys tikrai nemiegojo tą naktį nuo skambančių dainų ir šokių muzikos, o stovyklos administracija – besirūpindama, kad visi laiku grįžtų į savo kambarius po gražaus pramogų vakaro, irgi pratęsė savo pamainas.

Sekmadienio rytą, visi atsisveikinę ir palinkėję: “iki pasimatymo Čikagoje” išskubėjome namo. Nuoširdžiausią AČIŪ siunčiame dainų stovyklos “Dainavoje” organizatoriui Liudui Lansbergiui  ir visiems dainų mokytojams ir vadovams. Jūsų dėka ir vėl visi dainoje jungsimės su savo tauta, kalba ir dainų garsais.