Clevelando Švyturys kviečia į Juventus 2017 tautinių šokių šventę

Pasak amerikiečių poeto Ralph Waldo Emerson, dideli ir įspūdingi pasiekimai neįmanomi be entuziazmo. Tokiais žodžiais geriausiai tiktų pristatyti clevelandiečių tautinių šokių šventę Juventus – 2017, kuri Clevelande vyks jau trecią kartą.  

Juventus įkūrėjai Aušrinei Širvinskienei, vadovei Eglei Žukauskienei, Švyturio šokėjams ir Clevelando lietuvių bendruomenei entuziastingai suglaudus pečius, šių metų gegužės 19-21 dienomis, į Juventus – 2017 jaunystes ir draugystės šventę atvyksta Čikagos Grandis, Lemonto Spindulys, Toronto Gintaras ir Argentinos Nemunas tautinių šokių atlikėjai.

Didžiulis noras draugauti, repetuoti, koncertuoti kartu ir pasijusti dalimi kažko didesnio ir svarbesnio buvo pagrindinė varomoji jėga rengiant pirmaji Juventus festivalį 2010 metais. “Buvome mazi, ir norėjosi glaustis prie kitų, – prisimena Švyturio tautiniu šokiu grupės vadovė Aušrinė Širvinskienė.  Patys surengti koncertą  dar nepajėgėme, tad glaudėmės prie chorų ir dainininkų pasirodymų.”

Tuomet Aušrinei Širvinskienei ir Švyturio šokėjams pavyko įsiprašyti į Toronto Gintaro tautinių šokių koncerto programą. Kitais metais įvyko pasirodymas Čikagos šokių bankete. Šios viešnagės įžiebė mintį patiems švyturiečiams pasikviesti šokejus iš Toronto ir Čikagos į Clevelando pirmąjį Juventus-2010 festivalį, kurio nepaparasta sėkmė nustebino ir svečius, ir žiūrovus, ir pačius šeimininkus. Sėkmę lėmė nenuilstančių clevelandiečių lietuvių bendruomenės entuziazmas ir vaišingumas, nes lėšų nebuvo. “Skolinomes, stalus, indus, patys siuvomės drabužius ir staltieses”, – prisimena A. Širvinskienė. 

 Igyta patirtis ir meilė šokiui nugalėjo ir 2013 m., kai clevelandiečių Švyturio dešimtmetį buvo nutarta švęsti kartu su svečiais šokejais antrajame Juventus – 2013 (iuventus – lotynų k. reiškia “jaunystė”) festivalyje.

Ateinančiais metais mūsų brangi Lietuva minės savo šimtmetį. Tad šis festivalis tebūnie geriausia mūsų jaunimo, vilties ir šviesos dovana. Trečiojo tautinių šokių festivalio Juventus – 2017 šventinis koncertas, pavadintas “Uždekim aukurą Tėvynei”, įvyks Clevelando Shore kulturos centre, 291 E.222nd St, Euclid, OH, 44123, geguzes 20d.(šeštadienį) 1 val. 

Maloniai kviečiame ir nekantriai laukiame. Norintiems paremti festivalį ir gauti daugiau informacijos, kreiptis į Virginiją Rubinsky tel.: 216-486-9023 ir tinklalapyje:  www.juventus2017.com

Olga Čapkevičienė