„Septynios žvaigždės“

Kasmet, įpusėjus adventui, daugiau kaip tris dešimtmečius laukdavome kvietimo į šią  šventę.  Toronto Prisikėlimo parapija ir Toronto mišrus lietuvių choras "Volungė" kviesdavo į tradicinę...

Prelato Edmundo J. Putrimo kalėdinis sveikinimas

2020 m. gruodžio mėn. „Atlikę visa, ko reikalavo Viešpaties Įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą“ (Lk 2, 39).   Brangūs broliai ir seserys Kristuje, Su...

Aušros Vartų parapijos žinios

Šiais metais Kūčių nakties Mišios (Bernelių Mišios) bus švenčiamos gruodžio 24, ketvirtadienį. 10.30 v. v. Kalėdų dienos Mišios – gruodžio 25, penktadienį, 10.30 v....

Pakeista Kalėdų pamaldų tvarka Vatikane

Kristaus Gimimo – Kalėdų nakties Mišias popiežius aukos Šv. Petro bazilikoje. Pagal Vatikane paskelbtą popiežiaus liturginių apeigų kalendorių, Kalėdų nakties Mišios Vatikane prasidės anksčiau,...

Aušros Vartų parapijos žinios

• Šiais metais Kūčių nakties Mišios (Bernelių Mišios) bus švenčiamos gruodžio 24, ketvirtadienį. 10.30 v. v. Kalėdų dienos Mišios - gruodžio 25, penktadienį, 10.30...

NAUJAUSIOS ŽINIOS

X