Toronto skautų Kaziuko mugė įvyko kovo 6d. Prisikėlimo parapijos salėje

Kiekvienais metais kovo mėnesio pirmomis dienomis Vilniaus senamiesčio gatves užlieja šurmuliuojanti Kaziuko mugė. Tai viena ryškiausių švenčių, turinti šimtmečių tradicijas, kiekvieną kartą pristatanti išmoningus...

Dalyvaukite Labdaros auksiniam pokyli ir paremkite vienintelius lietuvių slaugos namus Kanadoje

Labdaros slaugos namai atsidarė 2002 m. Per tą eilę metų, namai priglaudė lietuvius iš įvairių Kanados apylinkių. Tad svarbu, kad visi lietuviai paremtų šių...

Kalbos ir kultūros institutas „Lingua Lituanica” kviečia mokytis lietuvių kalbos

Kalbos ir kultūros institutas “Lingua Lituanica,” Vilniuje skelbia tradiciniai intensyvius lietuvių kalbos vasaros kursus šeimoms rugpjūčio 1-13 dienomis, 2016m. Kursai skirti Lietuvos išeiviams ir užsienio piliečiams. Kursų...

Vėjas Kruszewski, Kanados madų kūrėjas, yra kandidatas į didelę LVMH premiją

Šiais metais 19-metis dizaineris, Vėjas Kruszewski, turintis studiją Toronte ir kuriantis pagal savo etiketę “Vėjas”, yra vienas iš 26 menininkų galintis laimėti  300000 eurų...

XIX-asis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas vyko sausio m., San Paulo mieste, Brazilijoje

XIX-asis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas vyko 2016 metų sausio 21-25 d.d. San Paulo mieste, Brazilijoje. Jame dalyvavo daugiau nei 60 atstovų iš Argentinos, Venezuelos, Urugvajaus, Kanados, Lietuvos ir pačios Brazilijos. Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas yra Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės bendras projektas, kurį šiais metais vykdė Brazilijos lietuvių jaunimo sąjunga. Tai yra svarbiausias įvykis Pietų Amerikos lietuvių bendruomenėse ir jaunimo sąjungose. Ketvirtadienį (sausio 21 d.) vykusioje suvažiavimo atidarymo šventėje skambėjo dainos, buvo žaidžiami įvairūs susipažinimo žaidimai. Po pietų vyko ekskursija į San Paulo centrą, kurios metu susipažinome su miestu. Vakare vyko atidarymo iškilmės, kuriose sveikinimo žodį tarė LR užsienio reikalų viceministeris Mantvydas Bekešius, PALJ ir suvažiavimo steigėjas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams prel. Edmundas J. Putrimas. Paskutinioji pasisakė Brazilijos lietuvių jaunimo sąjungos valdybos pirmininkė Laima Zizas, kuri šventė savo gimtadienį tą dieną; jai buvo skirti mūsų sveikinimai. Vakaro programoje dalyvius linksmino braziliškos muzikos spektaklis "Show da Bateria Infanteria da UFABC".

Toronto tautinių šokių grupė „Gintaras” ruošiasi šokių šventei Baltimorėje, liepos m.

Toronto tautinių šokių grupė "Gintaras", vienijanti 164 įvairaus amžiaus šokėjus, ruošiasi šokių šventei Baltimorėje (JAV), kuri įvyks šių metų liepos mėnesį. Kadangi beveik pusė šokėjų...

Prasidėjo registracija studentams vasaros stažuotei Lietuvos Vytauto Didžiojo universitete

Vytauto Didžiojo universitetas sausio 18 d. paskelbė registraciją į vasaros stažuočių programą "SIP". Studentų stažuotės – tai praktinė galimybė užsienio jaunimui Lietuvoje įgyti ne tik...

Vasario 7d. tai tarptautinė cepelinų diena – ir „Superbowl Sunday”

Detroite gyvenantis Amerikos lietuvis Juozas Vaičiūnas užsimojo įvesti cepelinų dieną - diena, kai visas pasaulis valgo cepelinus! Jo iniciatyva būtent vasario 7 dieną nacionalinis lietuvių...

Maironio mokykloje žydėjo neužmirštuolės, arba Laisvės gynėjų diena Toronte

Šią dieną lietuviai visame pasaulyje paminėjo 25-ąjį kartą. Kaip kasmet, paminėjo ir Toronto Maironio mokyklos mokiniai, mokytojai ir jų tėveliai. Minėjimą pradėjo grupelė mokinių, uždegę...

Kanados Liberalų vyriausybėje dirba lietuvė Zita Astravas

Zita Astravas (Astravaitė), žinoma ir gerai vertinama žiniasklaidos specialistė puikiais bendravimo įgūdžiais, žengė dar vieną žingsnį savo profesinės karjeros srityje. Ji dabartinės federacinės liberalų...

Naujausios žinios

X