Birželio 14-oji Toronte

Birželio 14 d. Baltiečių federacija – Kanados estų ,latvių, lietuvių bendruomenių vadovai bei religinių bendruomenių atstovai paminėjo 8o-ąsias trėmimo iš Baltijos valstybių metines bei...

Paminėta Gedulo ir Vilties diena Kanadoje

Lietuvoje ir pasaulio lietuvių telkiniuose birželio 12-15 d.d. paminėta Gedulo ir Vilties diena. Tragiškoms netektims ir pasipriešinimui atminti Lietuvos ambasada Kanadoje, Kanados lietuvių bendruomenė ir...

Gedulo ir vilties dienos renginiai Kanadoje

Primename ir kviečiame birželio 12 d. į Gedulo ir vilties dienos renginius. Birželio 12 d., 1 v. p. p. (Otavos laiku) – virtualus Gedulo ir...

Lietuvos patikėtinis Montrealyje

Montrealietis Arūnas Staškevičius, šalia ilgametės pedagoginės veiklos, daug laiko skyrė ir skiria visuomeninei veiklai Montrealio lietuvių bendruomenėje, nuo 1983 – 2008 metais buvo KLB...

Gedulo ir vilties dienos minėjimas – birželio 12 d.

2021 m. birželio 14, Gedulo ir vilties dieną, sukanka 80 metų nuo masinių Lietuvos žmonių trėmimų į Sibirą pradžios. Tragiškoms netektims ir pasipriešinimui atminti...

Pavasaris Huronijos krašte

Kaip reta spalvingas pavasaris - tikra atgaiva po daugelio pandemijos ribojimų. Saulė nepagailėjo šilumos, tad beveik vienu metu įvairiomis spalvomis žydi gėlynai, krūmai, medžiai....

Kapinių lankymas

* Gegužės 30, sekmadienį, vyks pavasarinis KAPŲ LANKYMAS Šv. Jono lietuvių kapinėse. 10:30 v.r. (tik YouTube) vyks Mišios už mirusius. Lietuvos kankinių šventovę galima...

Mamos dieną šventėme visi kartu

Sveikiname visas Mamytes, Močiutes ir Promočiutes su Motinos diena! Linkime meilės, sveikatos ir ištvermės bei, kad kiekviena diena būtų kupina nuoširdžios vaikų meilės, pagarbos...

Lietuviški patiekalai savaitgaliui 

Kiekvieną šeštadienį Lietuvių Namų virtuvė ruošia lietuvišką maistą: cepelinai, kugelis, balandėliai, ceburekai ir kiti lietuviški patiekalai. Maistas pardavinejamas tik išsinešimui nuo 11 val ryto...

Balandžio staigmenos

Pavasaris šiemet atėjo gana anksti, be aiškaus perėjimo nuo kalendorinės švelnios žiemos, be didelių gamtos dramų – pūgų ir ledinio lietaus ar potvynių. Nelabai...

Naujausios žinios

X