Prasidėjo registracija Romuvos vasaros skautų stovyklai

Šios vasaros Toronto lietuvių skautų stovykla "Romuva 53" vyks rugpjūčio 16-22 dienomis, 2015m. Registracijos lapas prisegtas su priedais. Laukiame vasaros ir Romuvos! Registration for Lithuanian Scout...

Toronto „Volungės“ choristai besiruošdami Dainų Šventei sužavėti nauju K.Daugirdo kūriniu “Dainuojanti revoliucija”

"Padainuosim dainų dainelę" Danguole Lelienė Kovas,2015 Nuoširdžiai ir užtikrintai žengiam į baigmės tiesiąją Dainų šventės Čikagoje link. Apie 90 iš mūsų, “Volungės” didysis Toronto lietuvių choras, Negalim...

Nepamirškite užsiregistruoti ŠALFASS vaikų-jaunių krepšinio varžybomis iki kovo 31d.

ŠALFASS vaikų-jaunių krepšinio varžybos įvyks š.m. gegužės 23-24 d.d. Lemonte, JAV. Čikagos “Lituanica” organizuoja šių metų varžybas, vadovaujant Aurimui Matulevičiui. Gali dalyvauti berniukai ir mergaitės klasėse B (g....

Toronto jaunimo choras ruošiasi dainuoti X Dainų šventei Čikagoje

Toronto jaunimo choras veikia labai įdomiai – kai yra progų padainuoti, tada jaunimas randa laiko repetuoti.  Choras buvo įkurtas 2003 metais Pasaulio lietuvių dainų...

Kanados chorai ruošiasi X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventei

"Torontiečių sniegas ir šaltis nebaugina - šildo juos daina ir mintys, jog vasara jau nebe už kalnų" (Straipsnis ir nuotraukos Nijolės Benotienės, patalpintas www.choras.lt) Į X...

Garsioji „Kaziuko Mugė“: kilmė, raida, tradicijos

Kaziuko mugė - tai kasmetinė Lietuvoje rengiama folkloro mugė, kurioje žmonės pardavinėja savo pagamintus liaudiškus dirbinius. Mugė dažniausiai rengiama artimiausią sekmadienį iki Šv. Kazimiero...

Melodija ir Ritmas jau kelyje – du paukštukai, būsimosios X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų...

Melodija ir Ritmas jau kelyje Jolanta Urbietienė, JAV lietuvių bendruomenė www.pasauliolietuvis.lt Kas gi tie Melodija ir Ritmas, paklausite. Ogi tai du paukštukai, būsimosios X Šiaurės Amerikos lietuvių...

Skaitykite visas naujienas ir informacija dėl 2015m lietuvių dainų šventės čia

Chorai repetuoja. Posėdžiaujame. Kuriame. Ruošiamės 2015 metų liepos 3-5 dienomis vyksiančią dešimtąją Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventę Čikagoje. Lankykite dažnai www.dainusvente.org sužinoti visas naujienas ir...

Skaitykite apie pasaulio lietuvius naujame tinklalapyje pasauliolietuvis.lt

Norime pristatyti naują lietuvių susitikimų vietą internete: pasauliolietuvis.lt. Skaitykite, žiūrėkite, praneškite naujieną bičiuliams, savo bendruomenėms, draugams.  Read About Lithuanians from Around the World on the New Website...

Filmų kūrėjas Kestutis Drazdauskas dalyvauja 2014m Halifakso kino festivelyje

Kanadoje kino pramonė klesti: ji sukuria šimtus tūkstančių darbo vietų, papildo valstybės iždą milijardinėmis sumomis. Kanadoje rengiami kino festivaliai darosi vis populiaresni. Juose galima...

Naujausios žinios

X