Lietuvos ir Kanados bendradarbiavimo ir draugystės 30-mečio šventė 

Rugsėjo mėnesį minėjome svarbią Lietuvai ir Kanados valstybei, Kanados lietuvių bendruomenei sukaktį. 1991 m. rugpjūčio 26 d. Kanados parlamentas priėmė sprendimą atnaujinti su neseniai...

Tiesos ir susitaikymo diena Kanadoje

Šiandien Kanada mini pirmąją valstybinę Taikos ir susitaikymo dieną, Neseniai Kanados parlamentas vienvbalsiai pritarė sprendimui rugsėjo 30-ąją skelbti  valstybine atminimo diena, skirta pagerbti Kanados...

Kanados ir Lietuvos diplomatinių santykių 30-mečiui renginiai

Prieš 30 metų, 1991 m. rugsėjo 2 d., Lietuva ir Kanada, raštu įtvirtino abipusį sutarimą užmegzti pilnaverčius diplomatinius santykius. Kanada niekada nepripažino Lietuvos aneksijos...

Baltų vienybės diena Otavoje

Tai buvo tikrai baltiška šventė istorinėje Parlamento aikštėje - nors be vienybės laužų, su rudeniniu lietumi, bet su nuoširdžiomis šypsenomis. Apie tai rašoma LR...

Mokslas prieš pandemiją

Netikėta koronaviruso COVID-19 banga ir paskelbtoji pandemija tarsi sulėtino, o kai kam ir sustabdė gyvenimą įvairiais draudimais ar ribojimais. Sveikatos srities mokslininkams priešingai –...

Bėgimas už Lietuvą Br.Kolumbijoje

Rugpjūčio 19 d. įvairiose Britų Kolumbijos provincijos vietose lietuviai dalyvavo aštuntajame Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos sumanytame pasauliniame lietuvių bėgimo renginyje” Penki už Lietuvą”. Lietuviškais...

Vankuverio “Peledžiukų klubas” pradėjo naujuosius mokslo metus

Vankuverio lituanistinė mokyklėlė “Peledžiukų klubas” naujuosius mokslo metus pradėjo gražia švente. Jos metu moksleivius ir ju tėvelius pasveikino mokyklos steigėjos ir pedagogės (sveikinimo kalba ir...

Juodojo kaspino dienos minėjimas Vankuveryje

Br.Kolumbijos lietuviai rinkosi Jericho paplūdimyje, renginyje dalyvavo ir Darius Skusevičius, LR ambasadorius Kanadoje. Kartu su lietuviais atmintiną dieną minėjo latviai ir estai, prisijunge slovakų,...

Kazimiero Deksnio, KLB Krašto valdybos pirmininko, kalba Otavoje, Juodojo kaspino dienos minėjime 2021 rugpjūčio...

Juodojo kaspino diena prasidėjo nuo susibūrimų, kaip ir šiandien. Prisimenu, kaip jaunas vaikinas, dalyvavęs demonstracijose Hamiltone ir Toronte, protestuodamas prieš sovietų Rytų Europos šalių...

Minėjimas Vasagoje

Rugpjūčio 22 d. Wasaga Beach (ON) lietuviai susirinko paminėti Juodojo kaspino dienos. Vasagos KLB apylinkės pirmininkė Rūta Poškienė visiems priminė Juodojo kaspino dienos istorinę...

Naujausios žinios

X