Bus kuriamas BBC filmas apie žydų pėdsakus Vilniuje

Jungtinių Valstijų mokslininkai tęsia archeologinius tyrimus Lietuvoje ieškant žydų kultūros ir istorijos pėdsakų – su mokslininkais į Vilnių atvyko ir kanadiečių filmavimo grupė, kurianti dokumentinį filmą britų nacionaliniam transliuotojui BBC. Filmas, tikimasi, bus parodytas jau kitų metų rudenį.

JAV Hartfordo universiteto profesoriaus Richardo A.Freundo vadovaujama mokslininkų komanda kelias savaites dirbo net keliose Lietuvos vietose – Kauno fortuose, Vilniaus Didžiosios sinagogos, buvusios žydų darbo stovyklos vietoje Subačiaus gatvėje – pastarojoje vietoje ieškota slėptuvių. Taip pat tyrinėta ir buvusi nacių karo belaisvių stovykla Šilutėje.

Darbą šią savaitę baigiantys mokslininkai dalyje vietų atliko tyrimus neinvaziniais geofizikiniais metodais, kurie leido negriaunant esamų pastatų aptikti netikėtų atradimų.

Kartu su mokslininkais į Vilnių atvyko 6 asmenų filmavimo komanda – kanadiečiai koncentravosi į dviejuose Subačiaus gatvės namuose – 47-ajame ir 49-ajame – veikusią vadinamąją HKP (vok. vermachto armijos technikos remonto dirbtuvių) žydų darbo stovyklą.

Kaip BNS pasakojo R.Freundas, šią stovyklą įkūrė nacių majoras inžinierius Karlas Plagge, taip nuo žudynių išgelbėjęs per tūkstantį žydų. „Vilniuje, Subačiaus gatvėje jis valdė nacių automobilių taisyklą – šiuose dviejuose pastatuose jis priglaudė 1257 žydus, jis juos išgelbėjo – vyrus, moteris, vaikus – likviduojant getą. Jie taisė uniformas, mašinas. Jį vadino Lietuvos Oskaru Šindleriu, nes jo pastangos neturėjo lygių“, – teigė profesorius.

Mokslininkams šiuose dviejuose namuose geofizikiniais metodais, negriaunant sienų, pavyko aptikti čia vieną iš daugelio gete buvusių žydų slaptaviečių – malinų, tai fiksavo filmo kūrėjai.

Didžiojoje sinagogoje – tūkstančiai įspūdingų radinių

R.Freundas kartu su Izraelio, JAV, Kanados ir Lietuvos mokslininkais jau prieš metus atliko tyrimus Žydų gatvėje, kur nuo XVII amžiaus iki praėjusio amžiaus vidurio stovėjo didžioji sinagoga. Tuomet atkasus viršutinį grunto sluoksnį buvo siekiama nustatyti tikslias pastatų ribas ir detales, šįkart archeologai pasistūmėjo toliau: atkasė čia buvusias ritualinių pirčių patalpas.

„Didžiosios Sinagogos vietoje radome dvi itin dideles struktūras, vadinamąsias ritualines pirtis – vadinamąsias Mikvas. Taip pat aptikome tūkstančius artefaktų buvusiuose persirengimo kambariuose, pačios pirties patalpose: monetų, stiklo, stiklinių butelių, stiklinių kvepalų buteliukų, asmeninių daiktų, metalo, keramikos fragmentų, čerpių, t.y. daiktų, apimančiu visus žmonių kasdienio gyvenimo aspektus“, – BNS sakė R. Freundas.

Pagal BNS žinias

BBC to make film about Jewish traces in Vilnius

Scientists from the United States are continuing archaeological tests in Lithuania in search of traces of Jewish culture and history. A Canadian filming crew arrived in Vilnius with the scientists to film a documentary for Britain’s national broadcaster BBC. The feature is expected to premiere in the fall of 2018.

The team of scientists headed by Hartford University, spent a few weeks in a few locations in different parts of Lithuania: the Kaunas forts, the Vilnius great synagogue and the former Jewish labor camp on Subaciaus street in Vilnius, searching for hiding places. A former Nazi camp for war prisoners in Silute was also analyzed.

The scientists, due to wrap up their work later this week, conducted the tests by way of non-invasive geophysical methods, which enabled them to make unexpected discoveries without tearing down the existing buildings. The scientists were accompanied by a six-member filming crew in Vilnius – the Canadians focused on the German army’s technical repairs shops that used to exist in buildings 47 and 49 on Subaciaus Street in Vilnius.

Freund told BNS the camp had been set up by Nazi engineer Karl Plagge who also rescued over 1,000 Jews from the genocide.

„This is a Nazi major, engineer, who ran a car repair company for Nazis in Vilnius, Subaciaus Street. In these to buildings, he brought 1,257 Jews – men, women and children – he saved them from the liquidation of the ghetto. He brought them here, they were mending uniforms, repairing cars. Basically, we call him an Oscar Schindler of Lithuania because his efforts was almost unparalleled,“ said the professor.

In these two buildings, the scientists managed to discover one of the many Jewish hiding places, also known as malinas, by way of geophysical methods without destroying any walls. The filming crew captured this on tape.

„We had many interviews, we had one survivor that came from Boston – he is here right now, his name is Sidney Handler. He was a child who was hiding in the attic. He survived with his mother who helped to bury the people. He was ten, now he is, I think, 85. We were interviewing everybody in Richard’s group who were doing tomography, topography, sending the drones, taking and analyzing photos. Basically we were looking for two things: burial sites and malinas, hiding places. And we have already found one today,“ said the Canadian producer, Felix Golubev.

Part of the filming will be done in the United States, with the documentary first shown in Canada in the fall of 2018, and later on BBC.

In cooperation with scientists from Israel, the United States, Canada and Lithuania, Freund did tests on Zydu Street a year ago – it used to be the location of the great synagogue between 1600s and 1950s. By removing the upper layer of the soil, archaeologists then aimed to determine the specific boundaries and details of buildings but moved further this time – unearthed the earlier premises of ritual baths.

„We found these two very large structures, there were in the bathhouse, called ritual baths or miqva’ots. We found thousands of thousands of artifacts, as well in the changing rooms and in the rooms of the bathhouse: coins, glass, glass bottles, glass perfume bottles, personal affects, metal, ceramics, tiles – every single type of aspect of the daily life of people,“ said the professor.