Brangioji “Kretingos” šeimyna,

ADVERTISEMENT

Pastarasias kelias savaites visi matėme, kaip mūsų pasaulis atsiliepia į šiuos beprecedentinius laikus, ir meldėme greito šios globalinės COVID-19 pandemijos išsprendimo. Šie laikai įspraudė mus į dramatišką mūsų gyvenimo būdo apkarpymą ir paliko mus nuolatiniame netikrume, pasauliui tuo tarpu stengiantis apsaugoti savo žmones nuo žalos.

Rūpestingai apsvarstę, skaudančia širdimi skelbiame, kad 2020 m. “Kretingos” vasaros stovyklos bus atšauktos, siekiant apsaugoti mūsų branginamos bendruomenės šeimų sveikatą, saugumą ir gerovę. Joks kitas sprendimas nebuvo toks sunkus, kaip šis…

Jau daugiau, kaip 40 metų rinkomės tarp aukštų pušų dainuoti, juoktis ir švęsti mūsų lietuvišką kultūrinį paveldą. Šokome, šviečiant ryškioms žvaigždėms, mindėme minkštas Vasagos paplūdimio (Wasaga Beach) smiltis ir vis atnaujindavome svarbų įsipareigojimą tęsti branginamas mūsų Tėvynės Lietuvos, jos kultūros tradicijas.

Nors mums ir skaudu laikyti savo vartus užvertus brangiąjai bendruomenei, mus jungiančios stovyklos išraiškos – magiškas laikas su savo namiokais, laikymasis susikibus maldos metu, sėdėjimas aplink laužą – dabar nudažytos nauja rizika. Dėl šios priežasties žinome, kad nėra įmanomas joks kitas sprendimas, jei norime apsaugoti stovyklautojus, vadovus, virėjus, seseles (slauges) ir prižiūrėtojus.

Melskimės kartu už mūsų stovyklos šeimą, kuri, be abejo, pasiges stovyklos džiaugsmo pilnų savaičių. Visi mes visus metus laukiame šios bendros patirties. Aišku, kad niekas negali pakeisti mūsų buvimo kartu – tikrojo stovyklos ryšio. Bet nors ir mes būsime atskirai, niekada nebūsime vieniši.

“Kretingos” dvasia gyvena kiekviename mūsų – ji prasidėjo maža kibirkštėle, kai kiekvienas mūsų pirmą kartą įžengėme į stovyklą. Nuo to laiko kasmet žiebėme tokią ryškią ugnį, kad ji galėtų apšviesti pasaulį. Mes pakilsime ir šviesime vėl.

Mylime kiekvieną jūsų.

Mieli 2020-ųjų abiturientai – jūs užimate ypatingą vietą mūsų širdyse. Atrasime būdą tai atšvęsti!

Būkite stiprūs, darykite gera ir atminkite: “Kretingoje” niekada nesakome “viso gero” – mes šaukiame “iki pasimatymo”, kol vėl susitiksime.

Su meile,
Tavo “Kretingos” šeima

P.S. Greitai susitiksime virtualiuose stovyklos susitikimuose. Tai, ką darysime ir kada, rasite www.kretinga.ca. Tai mus sujungs šią vasarą.