Bendruomenės metraštį kurkime kartu!

Po vasaros atokvėpio sugrįžtame į darbus. „Tėviškės žiburiai“ pradeda antruosius internetinės leidybos metus. Kaip žinia, šie pirmieji metai mums buvo nelengvi. Dėl koronaviruso COVID-19 pandemijos visas viešasis gyvenimas ir veikla buvo sustabdyta, ribojamas bendravimas, tiksliau, jis persikėlė į ZOOM platformą Mums teko pasikliauti tik elektroniniais ir telefono ryšiais, įprastinius fotoreportažus iš švenčių, nuotolinių renginių, konferencijų ar susitikimų pakeitė statiški stopkadrai (screenshots).

Stopkadras iš 2021 m. Pasaulio jaunimo kongreso

Kaip ir spausdintame laikraštyje, taip ir tinklalapio puslapiuose daugiausiai vietos skiriame Kanados lietuvių bendruomenės visuomeninei ir kultūrinei veiklai, parapijų gyvenimui, sporto naujienoms. Tinklalapyje galima rasti žinių apie kitų pasaulio lietuvių bendruomenių  gyvenimą, PLB ir Pasaulio jaunimo organizacijų veiklą. Stengiamės, kad  tinklalapis taptų Kanados lietuvių bendruomenės gyvenimo metraščiu. Skaitytojai gali rinktis – tinklalapio naujienas  galima skaityti lietuvių ar anglų kalbomis.

Vankuverio lietuviai švenčia Jonines

Džiaugiamės, kad savo veiklos naujienomis su mumis dalijasi veikli ir kūrybinga Vankuverio lietuvių bendruomenė. Vankuveryje gyvenantys tautiečiai visuomet rado galimybių įdomiems renginiams, atskiri jos nariai aktyviai dalyvavo ir bendruose pasaulio lietuvių renginiuose. Labai įdomūs ir kūrybingi Vankuverio lituanistinės mokyklėlės „Pelėdžiukų klubo“ užsiėmimai, dėmesio ir pagyrimo vertos jų mokytojų, tėvelių pastangos, ugdant mažuosius lietuvybės dvasia. Lituanistinio mokymo temoms, kurioms daug dėmesio pastaruoju laiku skiria Pasaulio lietuvių bendruomenė, Lietuvos švietimo institucijos, ir toliau savo puslapiuose skirsime daug vietos. Lituanistinis mokymas – svarbi veiklos sritis visai bendruomenei, būtina jį remti, ieškoti naujų šiuolaikinių mokymo galimybių.

Savo veiklos nestabdė, bet kiek kitaip dirbo ir Kanados lietuvių muziejus-archyvas, sugebėjęs atrasti naujas paveldo pristatymo būdus ir kelius. Kartu su Toronto apylinkės KLB valdyba vasario mėnesį surengė apžvalginį seminarą apie muziejaus-archyvo veiklą ir istorinio Kanados lietuvių paveldo saugojimą ir sklaidą. Su malonumu pristatėme skaitytojams muziejaus – archyvo parengtą neeilinę paroda apie tautiečius, dalyvavusius 1812 metų kare „Europiečių pėdsakai 1812 metų kare“. Vėliau šią parodą papildė ne mažiau įdomus nuotolinis KLMA surengtas seminaras ta pačia tema. Ypatingas ir Kanados lietuvių muziejaus-archyvo nuopelnas, sugrąžinant Lietuvai ilgus dešimtmečius ieškotus konsulo V. Gylio II pasaulinio karo išvakarėse išvežtus labai svarbius Lietuvai dokumentus. Šiuo metu muziejus rengia rudeninę parodą, skirtą Kanados – Lietuvos diplomatinių ryšių atnaujinimo 30-mečiui.

Kanados lietuvių muziejaus-archyvo parodos „Europiečių pėdsakai 1812 metų kare“ pristatymo stopkadras

Minėtuose KLMA, KLJS ir kituose renginiuose visada dalyvauja ir LR ambasados Kanadoje vadovai ir darbuotojai. Ambasados dėka šiemet buvome pakviesti į neeilinę Kovo 11-osios šventę – specialų renginį – koncertą. Ambasados paraginti Kanados lietuviai kaip niekad gausiai dalyvavo bendruose Lietuvos ir lietuvių išeivijos renginiuose, Gedulo ir Vilties dienos skaitymuose. Visa tai labai svarbu, siekiant išsaugoti tautiečių ir Lietuvos bendrystės jausmą, ateities prasmingos veiklos galimybes, šiuo nelengvu metu padeda susitelkti bendruomenei.

Baltijos valstybių atstovai Gedulo ir Vilties dienos minėjime Toronte

Džiaugiamės, kad daugelis „Tėviškės žiburių“ skaitytojų, reklamos skelbėjų pasiliko su mumis. Tinklalapio skaitytojų skaičius gausėja, ir tai skatina mus ieškoti naujesnių temų ir tobulinti internetinį  „Tėviškės žiburių“ variantą. Esame dėkingi mūsų rėmėjams, visų pirma, Kanados lietuvių fondui ir tiems, kurie skiria tinklalapiui atskirą asmeninę auką. Be nuolatinės finansinės paramos būtų neįmanoma užtikrinti tolimesnę tinklalapio leidybą.

Kviečiame skaitytojus būti tinklalapio bendradarbiais. Rašykite mums apie savo darbą ir gyvenimą, vasaros keliones ar perskaitytas įdomias knygas, sutiktus neeilinius žmones, siūlykite naujas temas, siųskite fotografijas, kartu su mumis būkite lietuviško tinklalapio kūrėjais!

                   Tevzib.com redakcija – Sigina, Ramūnė, Akvilė