Baltiečių ir Ukrainos jaunimas kviečia paremti kovojančią Ukrainą

ADVERTISEMENT

Baltijos kino kūrėjų filmų vakaras rengiamas gegužės 6, penktadienį, 7 v.v. – 11.30 vv. St.Vladimir Institute (620 Spadina Ave, Toronto, ON). Jį rengia Kanados baltiečių ir Ukrainos jaunimo organizacijos Toronte, kviesdamos susipažinti su Baltijos kino kūrėjų darbais ir tuo pačiu paremti ukrainiečių kovą su Rusijos agresoriais. Vakaro metu bus pristatomi latvių, estų, ukrainiečių, lietuvių kino kūrėjų darbai: trumpi filmai “Pomo”, “Lidija”, “Body memory” ir meninis filmas “The Earth is Blue as an Orange” (2020, Ukraina).

Vakaro dalyvių laukia vaišės, bus prekiaujama įvairiais baltiečių ir ukrainiečių etniniais rankdarbiais, renkamos aukos įvairiais būdais. Renginio metu surinktos lėšos bus skirtos Ukrainiečių humanitarinės pagalbos fondui. Kviečiame dalyvauti.

Bilietus šiam vakarui (kaina – $30) galima įsigyti: https://guestlist.co/events/713910