Montrealis, Aušros Vartų parpijos žinios

Praėjusį sekmadienį sklandžiai praėjo parapijos metinis susirinkimas, kuriame   dalyvavo maždaug 20 žmonių, buvo pristatyta 2019 m. finansinė apyskaita, apžvelgti pagrindiniai mūsų parapijos remontų darbai, atsakyta į parapijiečių klausimus ir priimti jų pasiūlymai. Parapijos komitetas irgi atsinaujino. Dėkojame Ryčiui Bulotai, parapijos komiteto vice-pirmininkui, kuris, baigęs savo 3 metų kadenciją, atsisakė antros kadencijos.Už ilgamtį darbą esame dėkingi Aušrai Geralavičiūtei-Drysdale, parapijos komiteto sekretorei, kuri baigė antrąją 3 metų kadenciją, iš viso ji 7 metus dirbusi  parapijos komitete. Jų vietoje sutiko dirbti komitete  Gytis Niedvaras ir Vilija Bulotienė. Dėkojame Antanui ir Linai Mickams, kurie paruošė kavos vaišes susirinkimo dalyviams.                                                                 

Pagal Montrealio arkivyskupijos ir Kvebeko provincijos vyriausybės nutarimą  dėl COVID-19 grėsmės dalyvauti Mišiose gali ne daugiau kaip 25 tikintieji. Tad Mišios mūsų šventovėje sekmadieniais vyksta įprastu laiku.                                       

Nuoširdžiai  dėkojame Montrealio lietuvių kredito unijai „Litas“ už $20,000 auką mūsų parapijai. „Lito“ valdybos pirmininkas Rimas Piečaitis mums pranešė, kad šios finansinės institucijos ateitis yra neaiški, nes Desjardins organizacija siekia, kad „Litas“ susijungtų su kitu didesniu banku Caisse Desjardins Verdun. Apie tai bus sprendžiama „Lito“ narių nuotoliniame susirinkime  lapkričio 5 d.  „Lito“ nariai balsuos, ar jie nori, kad „Litas“ prisijungtų prie kito banko.