“Aušros” klubo kalėdinė šventė ir padėkos

Advertisement

Sekmadienį, lapkričio 27 dieną, “Aušros” sporto klubas šventė Kalėdas savaip – sporto salėje. Vaikai džiaugėsi, susirinkę į savo sportinius namus – Toronto Prisikėlimo parapijos salę. Krepšinio treneriai Vytis, Jonas, Aliukas, Julija, Kristofas vadovavo jaunųjų krepšininkų treniruotei. Stalo teniso treneriai Eugenijus ir Dainius žaidimo paslaptis aiškino ir rode prie teniso stalo. Po bendros maldos vaikai gardžiavosi pica ir daržovėmis. Vaikai džiaugėsi meno projektais. Jie rašė padėkos korteles a.a. prelatui Edžiui už jo meilę. Kalėdų Senelis su nykštukais išdalino vaikams ir treneriams dovanas – “Aušros’ sporto klubo maišelius. Tuose maišeliuose dar buvo įdėta “Paramos” knygutė ir pieštukas, taip pat buvo saldainiai ir žaisliukai – dovana nuo bendraminčių.  

“Aušros “sporto klubas, pasitikdamas šias Kalėdas, išsako savo padėkas:

a.a. prelatui E.Putrimui, kuris visą savo gyvenimą paskyrė lietuvių bendruomenei,

Danai Danaitis už  daugybę darbelių kuriuos  atliko ji ir kiti parapijos komiteto nariai ,

Viktorijai uz dovanų siuntą iš Kalifornijos- buvo labai smagu gauti (kun Edi, čia yra viena dovan skirta Jums),

Elenutei už surastą rėmėją,  kuris pasirūpino kalėdiniais saldumynais,

treneriams Eugenijui ir Dainiu  už jų ilgas stalo teniso treniruotes,

treneriams Aliukui ,jJulijai,Chris ,Jonui ir Vyčiui ,kurie su meile ir atkaklumu treniruoja mūsų jaunuosius sportininkus,

Rasai Balaišis ir Vyčiui Minkevičiui už savanoriišką  ambasadoriavimą  Anapilio sporto klubui,

Vyčiui, Jonui, Elijui, Audrai  už  Kalėdų Senelio ir elfų apsilankymą,

Toronto Prisikelimo parapijai  už svetingumą  mūsų klubui!

Aušros sporto klubo direktorių tarybą 2022-2023 

Graeme Stončius-Dymond – pirmininkas , Aras Ruslys – vicepirmininkas sporto reikalams, Edis Obeliūnas – vicepirmininkas lėšų telkimui, Viktorija Tatarskyte – atstovė ryšiams, Ona Stanevičius – specialių renginių organizatorė, Linas Balaišis – iždininkas, Melinda Stončius – sekretorė.