„Aušra“ rengiasi naujam sezonui

Advertisement

Toronto lietuvių Prisikėlimo parapijos „Aušros“ sporto klubas šiemet skaičiuoja savo 66-uosius veiklos metus. Jis buvo įsteigtas 1955 metais, kaip neatskiriama Prisikėlimo parapijos įvairiapusės visuomeninės veiklos dalis. Klubo tikslas – skatinti fizinį aktyvumą, sportinę patirtį kartu su bendruomeniškumo bei dvasinio gyvenimo ugdymu. Klubas per šiuos dešimtmečius išugdė ne vieną sporto entuziastų kartą. Pirmųjų veiklos metų aušriečiai į sporto salę po kelių dešimtmečių atvesdavo savo vaikus, o dabar jau atveda ir vaikaičius. Praėję 2020-ieji ir dabartiniai metai klubui, kaip ir visoms viešosioms organizacijoms, buvo nelengvi dėl COVID-19 pandemijos draudimų. Tačiau “Aušros” klubo veiklos organizatoriai tikisi, kad artimoje ateityje sportinė veikla atsigaus.

Neseniai patvirtinta naujos sudėties klubo valdyba. Klubo valdybos pirmininke tapo Elena Stankutė -Lelis, valdybos nariais Rasa Augaitytė, Gintaras Batūra, Graeme Dymond, Vytas Gataveckas, Laura Ligda, Onutė Stanevičiūtė – Mills, Aušra Naujalienė, Linas Zubrickas.