Atmintis gyva, nes ji liudija

Lietuvos istorijoje gausu datų, saugomų mūsų atmintyje. Viena data, palyginti, dar neseniai – tik prieš 30 metų, įrašyta į šiuolaikinę mūsų valstybės istoriją skaudžiomis aplinkybėmis, bet verta ypatingo pasididžiavimo. Tai 1991 metų sausio 13-oji – diena, kai beginklė Lietuva išėjo prieš sovietinius tankus, kad apgintų ką tik atgautą Lietuvos nepriklausomybę ir laisvę. Diena, kai už šį siekį buvo sumokėta 14 mūsų tautiečių gyvybėmis, paliudyta pasauliui, kad esame pasiryžę ginti savo nepriklausomybę bet kokia kaina. Praėjus trisdešimčiai metų nuo tų įvykių, mūsų atmintyje ir minėjimo iškilmėse didžiausia pagarba ir padėka turi būti skirta jiems, jau tebeilsintiems Antakalnio kapinėse, taip pat neramias sausio naktis praleidusiems prie TV bokšto ar Spaudos rūmų, parlamento pastato gynėjams, juos maitinusiems  žmonėms, gydytojams, gydžiusiems sužeistuosius, visiems, kurie savo maldomis lydėjo laisvės gynėjus. Jų buvo daug – drąsių, vieningų Lietuvos žmonių, nepabūgusių tankų, agresyvių sovietinių karių brutalaus elgesio ir bauginimų. Būtent tomis sausio dienomis Lietuva įrodė, kad ji verta laisvės ir nepriklausomybės!

Archyvinėse nuotraukose: 1991-ųjų metų sausis