Ar senieji lietuvių sportiniai žaidimai nebus užmiršti?

Pastaruoju metu Etninės kultūros globos taryboje daug dėmesio skiriama Lietuvos etnosporto, t. y., etnografinio sporto, plėtros temoms. 2021 m. vasario 9 d. vykusiame EKGT posėdyje, kuriame dalyvavo ir Lietuvos etnosporto komiteto atstovai, nutarta kreiptis į Seimo Sporto ir jaunimo reikalų komisiją su siūlymu tobulinti Lietuvos sporto įstatymą, numatant etnosporto skatinimo priemones.

Numatyta siūlyti, kad Sporto įstatyme atsirastų etnosporto terminas ir jo apibrėžimas ir kad tarp svarbiausių įstatyme apibrėžtų sporto principų būtų ir pagarbos iš praeities paveldėtoms lietuviškoms tradicijoms sporto srityje principas. Nuspręsta siūlyti Sporto įstatymo pataisas, kurios užtikrintų etnosporto politikos atsiradimą, įtvirtintų etnosporto srities atstovų dalyvavimą Lietuvos sporto taryboje, padėtų etnografiniam sportui rasti vietą švietimo sistemoje ir kitose visuomenės gyvenimo srityse. 

Rengdama šiuos siūlymus, EKGT siekia, kad etnosportas įgytų aukštesnį – teisiškai pripažinto ir apibrėžto reiškinio – statusą. Pasak EKGT pirmininkės Dalios Urbanavičienės, toks tikslas nėra neįprastas tarptautiniame kontekste: „Ne vienoje pasaulio valstybėje tradiciniai žaidimai ir sporto šakos yra įteisinti vienokiais ar kitokiais teisės aktais. Tradiciniai žaidimai ir sporto šakos minimi UNESCO dokumentuose, pripažįstant šį sportą nematerialiojo kultūros paveldo dalimi“.

EKGT kartu su Lietuvos etnosporto komitetu tikisi, kad, įtraukus tradicinius sportinius žaidimus į Lietuvos sporto įstatymą, jo skatinimui  bus užtikrinta būtina valstybės finansinė ir kitokia parama. Kol kas senieji lietuvių sportiniai žaidimai Lietuvoje plėtojami tik entuziastų pastangomis. „Visos varžybos vyksta tik privačių rėmėjų geros valios dėka, – teigia Lietuvos ristynių federacijos prezidentas Tomas Gervė. – Treniruočių programų įgyvendinimas irgi priklauso tik nuo entuziastų. Kad tokios sporto šakos galėtų egzistuoti, reikalingas bent minimalus valstybės palaikymas“. Pasak Lietuvos etnosporto komiteto prezidento Stanislavo Bajurino, didesnis valstybės palaikymas yra reikalingas ir siekiant tokių tikslų, kaip etnografinių sporto šakų aktyvesnis įjungimas į švietimo bei ugdymo sistemą, Lietuvos etnosporto žaidynių surengimas.

Svarbu ir tai, kad, etnosporto terminą apibrėžus teisiniu lygmeniu, atsirastų daugiau aiškumo, kokiais principais remiantis etnosportas gali būti išskiriamas iš kitų sporto sričių.            

                                                      EKGT inf. ir ntrs.

Lietuvos etnosporto komiteto nuotraukose: tradicinių lietuviškų sporto šakų ir rungčių – ristynių, muštuko, išstūmimo iš rato, lietuviško ritinio, lazdos traukynių, kylos – akimirkos