Anapilio pranešimas

Rudeninio kapinių lankymo dieną  Šv. Jono lietuvių kapinėms aukojo: $500 – A. Ratavičienė, B. Matulaitienė (a.a. Antano Matulaičio atminimui); $250 – A. Jasinevičius/R. Lukavičius; po $200 – I. Ross, L. Meier, N. Campbell; $150 – A. Vaišnoras; po $100. – D. Šablinskas, J. Poškienė, L. Keršytė-Gotthans, G. Matukienė, J. Zenkevičienė, R. Mileris, R. Oleka, H. Liaukus, G. D. Rocca, J. Čuplinskienė, R. Šakalinis, E. Benetis, K. Dirsė, D. Styra, E. Vaičeliūnaitė, R. Bačianskienė, M. Pamataitienė, B. Tamošaitienė, I. Kymantienė; po $50 – K. Pylypiv, N. Nielsen, A. Butrimas; po $40 – R. ir A. Bražukai, A. Saplys; $20 – NN;

Nuoširdžiai dėkojame visiems aukojusiems