A.a. Kęstutis Glaveckas (1949-2021)

Advertisement

Balandžio 30-ąją, per savo 72-ąjį gimtadienį, mirė ilgametis Seimo narys, 1990 metų kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, ekonomistas Kęstutis Glaveckas.

Glaveckas gimė 1949 m. balandžio 30 d. Vilniuje, šiame mieste mokėsi vidurinėje mokykloje, vėliau studijavo ir baigė Vilniaus universiteto pramonės ekomomikos fakultetą. Pasilikęs dėstyti universitete, apgynė ekonomikos mokslų kandidato, o veliau ir habilituoto mokslų daktaro laipsnį. 1988 m. K.Glaveckui suteiktas profesoriaus vardas. Visais savo prfesinės veiklos metais K,.Glaveckas siekė platesnių žinių ir patirties Frankfurto prie Maino (Vokietija), Niujorko universitete, 1992–1993 metais – Budapešto ekonomikos universitetuose. 1992–1996 metais politikas konsultavo Lietuvos ir užsienio kompanijas, kartu su kitais įkūrė Lietuvos laisvosios rinkos institutą, 1992–1998 metais buvo šio instituto tarybos pirmininkas. Yra paskelbęs daugiau kaip 300 mokslinių darbų rinkos ekonomikos klausimais Lietuvoje ir užsienyje; knygų „Gamybos intensyvinimo problemos“, „Rinkos ekonomika“ ir „Valstybinis reguliavimas“ autorius. K.Glaveckas priklausė Lietuvos komunistų partijai, 1989-1990 metais buvo Lietuvos komunistų partijos (LKP) Centro Komiteto (CK) sekretorius. Bet reikia pažymėti, kad jis buvo vienas iš nuoširdžiausių partijos reformatorių, aktyviai siekęs ją atskirti nuo Sovietų Sąjungos komunistų partijos, palaikė Lietuvos Sąjūdžio siekius. 990 metais išrinktas į Aukščiausiąją Tarybą – Atkuriamąjį Seimą, vėliau politikas nuo 1996 metų be pertraukos buvo renkamas Seimo nariu, dirbo Biudžeto ir finansų komitete, daugiausiai ėjo komiteto pirmininko, pavaduotojo pareigas. 1998–2000 metais K. Glaveckas buvo Lietuvos centro sąjungos (LCS) pirmininko pavaduotojas, nuo 2000 metų – pirmininkas. Politikas buvo aktyvus LCS vienijimosi su Lietuvos liberalų sąjunga ir Moderniųjų krikščionių demokratų sąjunga iniciatorius, 2003 metais išrinktas Liberalų ir centro sąjungos pirmininko pirmuoju pavaduotoju. Skilus Liberalų ir centro sąjungai, K. Glaveckas buvo Liberalų sąjūdžio nariu, tačiau po paskutinių Seimo rinkimų su šia politine jėga išrinktas į parlamentą vėliau paliko liberalų parlamentinę frakciją. Tai ilgiausiai nepriklausomoje Lietuvoje Seime dirbęs politikas.

Su prezidentu V.Adamkumi (d.)

Draugai ir bendražygiai prisimena Kęstutį Glavecką kaip atvirą bendravimui, draugišką, mėgstantį juoką ir šmaikštų žodį asmenybę, kuriam nuoširdžiai rūpėjo Lietuvos ir jos žmonių ateitis.
K. Glaveckas yra apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi, Lietuvos Nepriklausomybės medaliu.