Kanados lietuvų bendruomenė

KLB yra nepartinė, pelno nesiekianti organizacija. KLB nariais laikomi visi lietuvių kilmės Kanadoje gyvenantys asmenys, skaitantys save lietuviais arba jiems prijaučiantys. KLB pagrindinis tikslas išlaikyti lietuvybę Kanadoje, KLB Krašto valdybai bendradarbiaujant su keturiolika veikiančių apylinkių įvairiose Kanados vietovėse. Kanados Lietuvių Bendruomenė yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) narė.

Events by this organizer

No Events on The List at This Time

X