Memorial Mass for John Govedas on April 12th, 2015

ADVERTISEMENT

In memory of 10 yrs. of the passing of John Govedas, a tribute will be held on April 12th beginning with Mass at 11:00a.m. followed by a short musical interlude of a few of his works in the parish hall at the Church of the Resurrection, 1 Resurrection Rd, Toronto.

Jono Govėdo 10-ties metų mirimo metinės balandžio 12-tą dieną. Choras Volungė ir dainininkų prisiminimai apie Joną.

a.a.J. Govėdo 10-osioms mirimo metinėms paminėti balandžio 12 dieną 11 val. Prisikėlimo parapijoje (1 Resurrection Rd., Toronte) bus aukojamos šventos mišios, kuriose giedos choras “Volungė”. Po mišių visi yra kviečiami į trumpą prisiminimų popietę apie buvusį Toronto lietuvių kompozitorių Joną Govėdą.