Tevzib

Sveiki! Welcome!

Sveiki atskleidę mūsų tinklalapį! Tėviškės žiburiai – savaitraštis visiems lietuviams, spausdinamas ne pelno siekiančios Katalikų kultūros draugijos Kanadoje nuo 1949 m. Kviečiame susipažinti su veiklos kalendoriumi, prenumeratų bei skelbimų kainomis ir su mūsų skelbėjais bei rėmėjais. Siūlome pažvelgti ir į šios savaitės laikraščio pirmąjį bei paskutinius du puslapius. Taip pat rasite nuorodas į kitus lietuviškus laikraščius, bendruomenes bei organizacijas. Siųskite klausimus, siūlymus ir straipsnius bei žinias el. paštu

Welcome to our website! Tėviškės žiburiai – "The Lights of Homeland" is Canada's only Lithuanian newspaper, published weekly by a non-profit association in Toronto for Lithuanians here and world-wide. Check our calendar for upcoming events! You can easily find our ad and subscription rates, various services provided by our advertisers and links to other Lithuanian newspapers, communities and organizations. See our front page and the last two pages of our current issue. To Send your comments, news and suggestions please contact us.

Our Rising Stars

 • Jonas Valanciunas
  Jonas Valanciunas
 • Jonas Valanciunas
  Jonas Valanciunas
 • Nikolas Stauskas
  Nikolas Stauskas

Recent Happenings

 • IMG 9096
  Andris Kesteris, Latvių bendruomenės pirmininkas, Teresa Beresowski Lenkų bendruomenės pirmininkė, viduryje - adv. Joana Kuraitė-Lasienė - Kanados lietuvių bendruomenės pirminkė demonstracijoje "Rally for Ukrainian Heroes of Euromaidan" - Queen's Park, Toronte IMG 9096
 • IMG 9121
  IMG 9121
 • IMG 9090
  IMG 9090
 • IMG 9092
  IMG 9092
 • Montrealio V-16- KLB Krasto valdybos pirmininke adv. J. Kuraite-Lasiene
  Montrealio V-16- KLB Krasto valdybos pirmininke adv. J. Kuraite-Lasiene
 • Montrealio V-16- Gintaro sokejai
  Montrealio V-16- Gintaro sokejai
 • Montrealio V-16 - minejimo dalyviai
  Montrealio V-16 - minejimo dalyviai
 • Montrealio V-16 - LT g. konsulas Arunas Staskevicius
  Montrealio V-16 - LT g. konsulas Arunas Staskevicius
 • noname (4)
  noname (4)
 • unnamed
  unnamed

What's New

Toronto Maironis Lithuanian School commemorates K. Donelaitis on his 300th birthday with a special, open lesson. Read more

donel

 


Ar turite audėjų kūrinių? Lietuvių tautodailės institutas, pradeda išeivijoje austų lietuviškų tautinių drabžių fotografinį archyvavimo projektą. Skaityti Daugiau

 

lithforcover
Do you have any Lithuanian folk costumes, woven by our local weavers The Lithuanian Folk Art Institute is launching a photographic archive project. Read more


Choristų ruoša jau prasidėjo X Šiaurės Amerikos Dainų Šventėj Cikagoje 2015 m. Skaityti daugiau

 

logo dainu svente LT lg

Participant recruitment is already underway for The Tenth North American Lithuanian Song Festival in Chicago, 2015 Read more


Mokslininkai prašo lietuvių kilmės išeivijoje gyvenančių užpildyti klausimyną Skaityti daugiau

Mykolas Romeris University and the Social Innovations Institute have compiled a questionnaire to survey Lithuania's diaspora Read more


2014 m. Lietuvos respublikos prezidento rinkimai ir rinkimai į Europos parlamentą Skaityti daugiau
Lithuanian Presidential Elections and European Parliament Elections 2014 Read more


Polike Cheri DiNovo sveikina ilgamečius Lietuvių bendruomenės savanorius Skaityti daugiau

Politician Cheri DiNovo recognizes long-standing Lithuanian volunteers Read more


Nepriklausomybės Šventė Toronte - "Kai buname kartu - esame stipresni" Skaityti daugiau

Lithuania's Independence Day celebrations - "Together, we're stronger" Read more


Skaitykite Vidos Naudžiūnaitės įspudžius XVII Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavime Argentinoje Skaityti daugiau

Vida Naudžiunas shares her personal experiences from the XVII South American Lithuanian Youth Conference in Argentina Read more


Toronto ukrainiečiai ir ju remėjai prieš Rusijos konsulatą Toronte: "Mes už ukrainą!" Skaityti daugiau

"Hands off Ukraine!" proclaim hundreds of Toronto Ukrainians and fellow supporters in peaceful protest at the Russian Embassy Read more


Ukrainiečiai prašo Toronto lietuvių pagalbos Vasario 16d Staityti daugiau

 

lithuania-tmb-270x180

Ukraine calls on Toronto Lithuanians for support on February 16th Read more


Introducing our new (second) favorite day in February...(hint: It has everything to do with Cepelinai) Read more

 


 

download

What do you think of team Lithuania's Olympic uniform?  

   Read more 

 

 


 Dėmesio tautiečiai! LR kariuomenės vado gen. A. Pocius jieško nuorodų apie lietuvių kilmės karius. Skaityti daugiau

Flag of the Lithuanian Armed Forces

 

Attention patriots! Help Lieut. Gen. A. Pocius gather information about Lithuanian's who fought in foreign armies. Read more


 Ištrauka iš “The Globe and Mail” laikraščio, G. Pauliaus Šileikos mintys apie gyvenima Kanadoje su Lietuvišku vardu.

Read G. Paul Šileika's thoughts about growing up in Canada with a Lithuanian first name. Read More

 


 

Neužmirštuolė - Prisidėkime prie jaudinančios iniciatyvos, ir prisiminkime kodėl esame laisvi Skaityti daugiau 

FORGETT


 Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečiai gali kreiptis paramos studijoms

Lithuanians living abroad or of Lithuanian descent are eligible for scholarship funding. Read More


 Amazing Icon Returns to Baroque Vilnius Church... Read More


 

Kas naujo?

Trendy:

Community News

ALBUMAS Photos

SKELBIMAI | Advertise

Run a classified ad, business ad, express condolences or congratulations, post a Christmas greeting in our holiday issue instead of sending cards – and support your community newspaper... Learn More |  Skelbimų kainos | Ad Order Form

.